NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 12 september, 2015

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 12 september, 2015
Skrivet av: Sten Andersson skrivet 2015-03-23, 16:37
Den 14 juni 1735 föds Jonas som son till Nils Jonsson från Näs och Margreta Nilsdotter. Nordingrå C:3 (1731-1749) Bild 27/sid 22 (AD). Rimligen är det samma par som tidigare under året blivit äkta makar, Nordingrå C:3 (1731-1749) Bild 92/sid 87 (AD). Här anges även att M kommer från ... ja vad då? Jag har som sporadisk an-sökare i Nordingrå tidigare nöjt mig med att stämma av med den Ådalen-CD jag innehar. I den är tolkningen att M kommer från Järnsta. Men med det svaret har jag inte kommit längre, eftersom jag inte där funnit någon lämplig Nils som far till M. Även Jonas syskon födda under åren 1738-44 är enligt denna CD födda i Järnsta.
 
När jag nu tillfälligtvis har som lån Sundins bok om Släkter och gårdar i Nordingrå gör jag en annan tolkning, nämligen att M är född i Järesta och i så fall lämpligen i augusti 1711 enligt Nordingrå C:2 (1710-1730) Bild 80/sid 4 (AD) som dotter till Nils Persson och Margreta Eriksdotter. Detta skulle med bokens vägledning ge nya möjligheter att komma ett bra stycke längre bort i tiden.
 
Kan man få hjälp med att bekräfta/dementera denna tolkning som jag själv inte helt kan styrka?