NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 19 juli, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 19 juli, 2008
Skrivet av: Fredd Holm skrivet 2008-07-19, 00:31
Robert Strandberg!
Tyvärr brukar det vara svårt att hitta berättelser om gamla människor. Ibland har man tur när dödböcker är mer utförliga och ger lite biografiska uppgifter, i övrigt kan man ha tur och hitta något i domböcker, bruksarkiv eller gårdsarkiv. Gamla tidningar brukar också bjuda på mycket intressant (hos Hällefors hembygdsförening finns inbundna volymer med Bergslagsposten och Grythytte- Hällefors tidning). Annars är man helt hänvisad till litteraturen samt folkminnesnedteckningar hos ULMA och Nordiska museet. En annan lösning är att forska på sidogrenar och försöka få kontakt med nu levande släktingar som kan berätta om äldre generationer.
Men tills vidare kan jag definitivt rekommendera Lars-Olof Herou's och Maths Östberg's skogsfinska bibliografi: http://sfdb.kulturtorget.nu/ (sök på t.ex. Hällefors).
 
Mera om Daniel Franssöner:
Jag har fortsatt leta lite på detta och kommit fram till att en är son till Frans Bertilsson, den andre är son till Frans Bertilssons son Frans Fransson.
 
Familj 1:
Daniel Fransson som bodde i Östra Torpen är jag säker på var gift (beräknat 1674, dbu) med Karin Jonsdotter. Kanske är det hon som dör 1697, begr 1697-03-28? Dito Danil Fransons hustru och 1 barn(?). Sannolikt är det han som Carin Widén hittat som kolare i Hälleforstorpen. Min gissning är att denne Daniel Fransson är son till Frans Bertilsson.
Säkra barn till denna familj:
- Elisabet Danielsdotter (f. 1686, d. 1751 Östra Torpen).
- Frans Danielsson (f. 1693, d. 1739-04-13 Östra Torpen).
Sannolikt även denna son:
- Olof Danielsson (f. 1688, d. 1729 Östenstorp).
 
Familj 2.
Daniel Fransson den yngre (sannolikt han som kallas Daniel Fransson junior). Gift 1686-06-20 med Margareta Biörsdotter (d. 1687 Dnica 6 Trin: Daniel Fransons juniors hustru).
 
Familj 3.
Daniel Fransson i Silken d. 1697. Jag gissar att detta är samma Daniel som ovan (familj 2), och att han bör vara son till Frans Fransson (som var son till Frans Bertilsson).  
Han var gift 1689 med Karin Ersdotter (f. 1650, d. 1737 Rönnhöjden, Silken, Hällefors). Hon var gift 2:a gången 1698-07-15 med Michel Michelsson Käiväräinen i Rönnhöjden. Enligt hustruns dödnotis hade Daniel Fransson tre söner med henne som överlevde dem.
Sannolik son (av dopvittnen att döma):
- Daniel Danielsson, f. 1690 Hällefors
Säkra söner:
- Erik Danielsson, f. 1692 Silken
- Johan Danielsson, f. 1693-06-16 Rönnhöjden (Åke Norgren/GID 2240.46.88800), d. 1767-01-22 Silken (Åke Norgren/GID 2240.20.43800). Obs! Modern anges heta Karin Olsdr i dödboken, men sannolikt är detta en felskrivning.
 
Barn jag inte kan lista ut vilka som är föräldrar till:
1687 Danil Fransons, lille Frans sons barn N. Johannes wardt födt d. 27 Júnij och dagen der effter Chrisnat Test. Wäldde H:r Bergmästaren Johan Ceder och E? hans hústrú, jtem ???????? Sven Larson Magdalena Höjer. (Hällefors C:1 1676-1693, pag. 64, GID 2240.46.86800).
Min teori är att detta är Daniel Fransson i Silkens barn, hustrun Maria Biörsdotter är antecknad som begravd 1687-07-03, så det stämmer tidsmässigt.
 
Den 7 Junii om affton begrofz Daniel Franssons lilla dotter, som allenast en liten tid på Jorden lefde. (Hällefors C:3 1718-1736, pag. 15 r, GID 2240.52.15000)
 
[color=0000ff]Osäkert vilken Daniel Fransson som är far till dessa:[/color]
- Margareta Danielsdotter (f. 1677, begravd 1707-01-20)
- Brita Danielsdotter (1679-1679)
- Catarina (Carin) Danielsdotter (1680-1680)
- 1680-01-06 begravning: Dito Daniel Fransons barn.
- Johan Danielsson (1681-1729)
- Brita Danielsdotter (1684- )
- Jon Danielsson (1692-1692)
 
Ytterligare en Daniel Fransson måste ha funnits i Östra Torpen (gift med Lena Jansdotter. [color=0000ff]Vem var han son till, och vilken tidsperiod levde han?[/color] Om Daniel Fransson i familj 1 dör 1722 så kan han inte ha fött några barn 1737.
1737:
8 Samma dag begrofz ock Daniel Frans och hustru Lena Jansdotters i Östra Torpen; lilla dotter Catharina, hken var född den 10 Aug. 1737. Men dödde den 26 Dec: sedan hon lefvat i 20 veckor på 2ne dagar när.
12 Samma dag begrofz Daniel Frans och hustru Lena Jansdotter lilla son Johan ifrån östra Torpen. Hkn war född den 10 Aug. 1737. Siuk har han warit af Barnsliga krämpor alt ifrån Juhltiden. Dödde ock ther af med tilstötande kikhosta den 30 Jan 1738. Sedan han lefwat uti 25 weckor på 2ne dagar när.
 
Vi får se om någon i framtiden kan lista ut vem som är släkt med vem av dessa. Kanske kan dessa uppgifter vara till hjälp för någon annan så länge.
 
Mvh, Fredd