NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 19 juli, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 19 juli, 2008
Skrivet av: Fredd Holm skrivet 2008-03-15, 18:59
Hej Lena & Carin! Trevligt att höra från er igen!
Jag har kikat på MTL 1700 igen, men jag kan inte tyda exakt vad som står där, namnet verkar vara förkortat Pkan eller Plan.
Dina uppgifter verkar riktiga, Carin! Det stämmer bra med föräldrarnas levnadsperiod.
 
Jag kikade på Lars-Olofs artikel hos Finnsam och kikade därefter igenom mantalslängderna igen. Det verkar inte ens som de som skrev dessa hade någon större visshet om vem som var vem bland alla Matsar i norra delarna av Hällefors.  
Jag har kikat i mantalslängderna fram till 1704, och till och med då finns en Mattz Palan kvar i längderna.
Har det gjorts en förväxling, så att det är Mattz Soÿken som dör 1698-1699? Hans hustru finns noterad i mantalet 1698, 1699 står Mattz Soÿkens(?) hustru. På den andra Matsen står bara Mattz Matthesz.
 
Jag lägger med lite utdrag ur mantalslängderna. Kanske kan det hjälpa att komma vidare. Jag själv har fastnat rejält på det äldre folket i norra Hällefors. Det finns många kopplingar till Gåsborn, nuvarande Säfsnäs (Nås Finnmark), Grangärde och Ljusnarsberg.
 
SE/RA/55203/55203.19/4  
1645
Thommeßiönn

Lars Larßon 2.
Hindrich Påfuellßonn 2.
Mårtens hustru Inhüßes 1.
Cilinga (= Silken)  
Mates Johannßonn 2.
Oloff Larßonn 5.
 
SE/RA/55203/55203.19/14  
1655
Stora Tomsiöen

1/2 Matthes Larson
Modren h:o(?) Agnijß
p. Karin
d. Hindrich Påwelßon
blinde Hindrichz hustro.
1/2 Anders Erichßon
h:o Elsa(?)
Lilla Tomsiöen
1/4 Anders Wästgiötes hustro
Silikan  
1/2 Matthe Johanßon
h. Anna
d. Staffan
h. Anna
Helle(?) Larßon gåße
Månghen  
1/4 Jakob
h. Karin
Siliken
? Matthes Olßon
h:o Margetha
d: Erich
(i denna längd finns även förteckning över bruksfolk från olika trakter!)
 
SE/RA/55203/55203.19/25  
1666
Stora Tomsiöen

Matz Larson 1
hustron 1
? Lars Larson 1
S: Karin 1
Ibm: Erik Simanson 1
hustroen 1
P: Annika 1
Markus 1
Lilla Tomsiöen
Olof Samuelson 1
h:o Karin 1
Inh: Thommes Tomß. 1
hustroen 1.
Silliken
Johan Mattson 1
Pigan 1
Inh: Daniel Larson 1
hostroen 1
Ibm Måns Tommeson 1
hustroen 1
Inh: Staffan Eskel(?) 1
hustroen 1
Inh: Hendrik Olson 1
hustroen 1
Ibm: Johan Olson 1
?? Erik Olson 1
hustroen
Konan Anna 1
Inh: Mattes Olson 1
Löfsiöen
Erik Person 1
S: Per Erson 1
d: Kerstin 1
 
SE/RA/55203/55203.19/44  
1686
Tomsiöön  
1/4 Lars Larson 4
1/4 Siffridh Nilson 3.
1/4 Matz Erson 3.
Lilla Tomsiöön
1/8 Matz Nilson 4.
Silken
1/4 Måns Tomeson 2.
1/4 Johan Olufson 4.
1/4 Matz Palan 6
Mattes Seikan(?) 1
Runhögden
1/4 Erich Olufson 4.
Lööffsiöön
1/4 Erich Erson 2.
 
SE/RA/55203/55203.19/53
1695
Tomsiön

Lars Larßon (man & hustru, dräng)
Seffred Nilßon (man & hustru, piga)
Mattes Nilßon (man & hustru, dräng & piga)
L: Tomsiöen
Mattes Nilßon (man & hustru)
Oluf Larßon (man & hustru)
Sillicken  
Mattes Månßon (man & hustru, dräng)
Mårten Johanß (man & hustru)
Palan Mattes Matßon (man & hustru, dräng & piga)
Erich Mattßon (man & hustru)
Söykens(?) hust: (hustru)
Daniel Frantson (man & hustru)
(dessutom finns en Mattes i Mången med man, hustru, 3 söner, 1 dotter, dräng samt en Mattes Matß. i Löfåsen med man & hustru och 1 dräng).
 
SE/RA/55203/55203.19/54  
1696
S: Tomsiön
 
Lars Larßon (man & hustru) 1/2 hemman.
Sefred Nilßon (man & hustru) 1/4 hemman.
Matthes Nilßon (man & hustru, dräng & piga) 1/4 hemman.
L: Tomsiön
Mattehs Nilßon (man & hustru) och Olof Larßon (man & hustru) 1/4 hemman.
Sillicken
Matthes Månßon (man & hustru, dräng) 1/4 hemman.
Mårten Johansz: (man & hustru) 1/2 hemman.
Matthes Mattz: Palan (man & hustru, dräng) 1/4 hemman.
Erich Mattheßon (man & hustru)
Matthes Soÿkens h:o 1/8 hemman.
hust:r Brukel(?) Erich Olßon (man, son) 1/4 hemman.
 
SE/RA/55203/55203.19/55  
1697
St: Tomsziön

Lars Larßon (man, dräng) 1/2 hemman.
Sefred Nilßon 1/4 hemman.
Matthes Nilßon (man & hustru, dräng & piga) 1/4 hemman.
L: Tomsziön
Matthes Nilßon (man & hustru) och Olof Larßon (man & hustru) 1/4 hemman.
Sillicken
Matthes Månsz (man & hustru, dräng) 1/4 hemman.
Mårten Johansz: (man & hustru) 1/8 hemman.
Matthes Matthesz: (man & hustru, dräng) 1/4 hemman.
Erich Matthesz: (man & hustru)
Mattz Söykens h:o 1/8 hemman.
Erich Erßon (man, piga) 1/4 hemman.
 
SE/RA/55203/55203.19/56  
1698
Tomsziön

Lars Larßon (man & dotter) 1/2 hemman.
Sefred Nilßon (man & hustru) 1/4 hemman.
Mattz Nilßon (man & hustru, dräng & piga) 1/4 hemman.
L: Tomsziön
Mattz Nilßon (man & hustru) och Olof Larßon (man & hustru) 1/4 hemman.
Sillicken
Mattz Månßon (man & hustru, dräng) 1/4 hemman.
Mårten Johansz: (man & hustru) och Fånigh Mattz Soÿken (hustru) 1/4 hemman.
Mattz Matthesz: (man & hustru, dräng) 1/4 hemman.
Erich Matthesz: (man & hustru) 1/4 hemman.
Erich (bergzman).
 
SE/RA/55203/55203.19/57  
1699
St: Tomsziön
 
Hans Larßon ½ hemman
Sefred Nilßon (man, hust, dräng) och Mattz Nilßon (man, hust, 2 drängar, 1 piga) ½ hemman.
Margrita (piga, inhyses).
L: Tomssiön  
Mattz Nilßon (man & hustru) och Olof Larßon (man & hustru) 1/4 hemman.
Silken  
Mattz Månßon (man & hustru) & d:r Johan (man & hustru) 1/4 hemman.
MÅrten Johanßon (man & hustru) och Mattz Soÿkens(?) hustru 1/4 hemman.
Erick Erßon  
Mattz Palan (man & hustru, dräng) 1/4 hemman.
Erich Mattheßon (man & hustru) 1/4 hemman.
Michell Michellßon (man & hustru)
 
SE/RA/55203/55203.19/59  
1701
St: Tomßiön
Lars Larßon 1/2 hemman.
Sefred Nilßon (man & hustru) och Mattz Nilßon (man & hustru, 2 drängar, piga) 1/2 hemman.
L: Tomßiön
Mattz Nilßon (man & hustru) och Olof Larßon (man & hustru) 1/4 hemman.
Sillicken
Mattz Månßon (man & hustru, dräng) och Mårten Johansz (man & hustru) 1/4 hemman
Mattz Matthesz: Palan (man & hustru, dräng) 1/4 hemman.
Michell Michelßon (man & hustru) 1/4 hemman.
Erich Mattheßon (man & hustru) och Erich Erßon (man & hustru) 1/4 hemman.
Nils Mårtensz: (man & hustru)
 
SE/RA/55203/55203.19/64
1704
Stora Tomsiön
 
Lars Larßon (man, dotter, Bergzman?)
Siffre Nillßon (man & hustru, son, piga)
Mattz Nillßon (man & hustru, dräng)
L. Tomsiön
Mattz Nillßon (man & hustru, son)
Olof Larßon (man & hustru)
Silken  
Mattz Månßon (man & hustru, dräng & piga)
Mårten Johanßon (man & hustru)
Johan Johanßon (man & hustru)
S: Mattz Palan. (man & hustru)
Erick Matson (man & hustru)
Nils Mårtenß (man & hustru, dräng & piga)
p: Kerstin (piga, walkulla)
 
Hoppas att längden inte gjorde något!