NULL Skriv ut sidan - Var kan hon vara begravd

Anbytarforum

Titel: Var kan hon vara begravd
Skrivet av: Emil Stenhammar skrivet 2002-06-03, 23:12
Det bästa är nog att följa familjen framåt i tiden i Vänersnäs. Om de sedan flyttar ut därifrån får du fortsätta i nästa församling tills du kommer fram till hennes dödsår 1912. Oftast begravs ju en person i den församling den bodde i vid dödsfallet, men inte alltid; om maken dött tidigare och begravts där familjen då bodde, kanske makan gravsattes på den kyrkogården.
 
Det kan vara svårt att hitta en grav för någon som avlidit i början av förra seklet eller tidigare. Den kan vara borttagen och om den finns kvar måste den för den skull inte finns med i församlingens gravregister.
 
Kontakta den eller de församlingar som är aktuella och kolla om de kan hjälpa dig.
 
När det gäller äldre gravar söker församlingarna ofta gravrättsinnehavare, eftersom de kanske inte besöks av någon anhörig längre. Det är alltså en god id? att söka reda på gamla släktingars gravar, innan de försvinner.
 
Telefonnummer till samtliga församlingar finns på Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se
 
Lycka till!
Emil Stenhammar