NULL Skriv ut sidan - Okänd socken i Västergötland

Anbytarforum

Titel: Okänd socken i Västergötland
Skrivet av: Johan Håkanson-Lindberg skrivet 2016-01-28, 11:16
En Anders Bengtsson, vilken i en 1760 upprättad bouppteckning omnämnes såsom svåger till den dittills i Tranemo socken bosatte bonden Jakob Andersson, var själv bosatt i »Fiersås» i en hittills ej identifierad socken. För mig framstår »Öxenbecka» som ett rimligt alternativ, vilket snarast pekar mot Öxabäcks socken. Någon annan socken, med undantag för Öxenvalla socken, börjar mig veterligen inte med dessa bokstäver.
 
Att den framlidne Jakob Andersson och dennes bror, kronobonden Anders Andersson, var bosatta i Tranemo och Mjöbäcks socknar, talar för att alla tre troligen var hemmahörande här. Med min ringa erfarenhet av Västergötland som landskap vill jag be någon med lokalkännedom att hjälpa mig med att återfinna Anders Bengtsson, vilket förhoppningsvis kan leda mig till den syster till Anders och Jakob Anderssöner som han bevisligen var gift med. Kanhända kan detta i sin tur leda mig till den Anders, vars namn ännu endast är känt genom sönernas patronymikon.
 
(https://forum.rotter.se/discus/messages/44/448264.jpg)