NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 25 juni, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 25 juni, 2014
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2014-04-05, 17:39
Arbetaren Carl Erik Björk, vid
Näs Sågverk, har genom
skrifvelse, bevittnad
af kronofogden Ceder-
berg och hans hustru, erkänt  
sig vara fader till hennes
barn Hanna Ulrika.