NULL Skriv ut sidan - Stora Mellby

Anbytarforum

Titel: Stora Mellby
Skrivet av: Karl-Johan Augustsson skrivet 2012-01-05, 02:30
Hej Bo!
 
Ur boken Bjärke, från Istid till nutid, Kyrkor och Skolor, sidan 20 av John Winkvist.
 
Stora Mellby prästgård:
Prästbolet 1 mantal låg sedan äldsta tider med sina byggnader omedelbart intill kyrkan. Kyrkoherdebostaden synes ha legat strax intill östra kyrkporten, där gamla skolan nu ligger. Ladugården låg säkerligen intill prästadammen, där man på 1960-talet anlagt en isrink. År 1765 utdömdes prästgården och flyttades till sin nuvarande plats.  
 
Gamla skolan är idag församlingshem.
 
Med vänliga hälsningar
 
Karl-Johan