NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 maj, 2015

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 maj, 2015
Skrivet av: Lisbeth Zachs skrivet 2015-04-23, 16:09
Lotta och övriga Dalslandsforskare,
 
Jag mindes tydligen inte det avsedda inlägget alldeles rätt, men så här var det:  
 
Ett bidrag till begreppet Dal (Dahl).  
På Dahl, avsåg ursprungligen Grevskapet Dahl, som omfattade Sundal, och Norddals härader. Övriga områden i Dalsland, västra Värmland och sydöstra Norge (Aremarkss fylke), kallades för markerna och betraktades som värdelöst och oframkomlig skogsmark. I Dalsland går ordet igen i bl.a. Nössemark,Nordväst om Dals Ed.  
 
Begreppet på Dahl, avsåg främst Sundals härads socknar. Medans (Norddals härad) kallades för Skogsdal. Utanför Dalsland avsåg begreppet socknarna i båda häraderna.  
En egenhet som prästerskapet på Dal ägnade sig åt, när man beskrev varifrån någon kom, var att man hänvisa till pastoratet, och ej den korrekta socknen. Därför kan det löna sig att leta igenom alla i pastoratet ingående socknar.  
Med tiden har begreppets innebörd blivit oklart bland allmänheten, och avser ibland hela nuvarande Dalsland.  
Kyrkobokföringsfolket har i allmänhet haft det hela klart för sig.  
 
Jag borde alltså föreslagit att man skall börja leta i socknar i Sundals härad, så blir det i alla fall lite mindre att leta i. Ber om ursäkt om jag förvillat någon.