NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-03

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-03
Skrivet av: Karin Jegelius skrivet 2003-03-18, 08:11
Hej Sussie,
Jag härstammar från en Dunkhols Lisbet Ersdotter född 1862-04-15 i Gulleråsen. Inte heller jag vet var namnet kommer ifrån, då hennes far hade gårdsnamnet GYRIS och kom från Kummelnäs i Våmhus och hennes mor hade gårdsnamnet FRÄS och var född i Osmundsberg, Boda. Det stämmer att det finns en avfart från stora vägen som går genom Gulleråsen som heter Dunkhols(t)backen. Jag tror att Ingemar Goliath eller Olle Hansson kan ge bättre besked om det exakta läget. Det (finns) fanns även en Dunkholsgård i Gulleråsen, och vi tror att vi prickade in den när jag var på Boda-sightseeing med Olle och Ingemar för 2 år sedan. Vi blev bjudna på kaffe av en dam som var inflyttad till Gulleråsen, och vid senare kartstudier tror vi att det var rätt gård även om den var både om- och tillbyggd. Vad har Du själv för anknytning till Dunkhols(t)? Det är första gången jag hör någon utanför min släkt nämna det namnet! (fast vi kanske är släkt....?)
Vänliga Hälsningar
Karin