NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2002-10-14

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2002-10-14
Skrivet av: John Tengberg skrivet 2002-01-19, 13:58
Den av dig nämnda Anna S är en annan, nämligen f 1625 i Essunga/Kolsholmen och gift med Måns Hiertta (släkt med den på Främmestad och Bränningeberg, där 'min' Påvel -f 1664, d 1734- var verksam ...), dtr till Sven S och Britta Lilliebielke. Sedan finns det en Anna/Annika S till, nämligen gift med kh Sven Börstell (Norra Fågelås) och f ca 1669. Det ligger närmare till hands, men tyvärr fel make, såvitt jag kunnat förstå. Och slutligen -kanske- min Annika S. Uppgifter om henne finns på flera håll (bl a Sjöström), även hos mormonerna, bl a som mor till Påvels barn i Marum före 1717. Men jag har inga direkta egna belägg för hennes existens. Kyrkböckerna i Marum har inte givit något, men jag tycker heller inte att det är sannolikt att hennes namn och existens är helt taget ur luften. Den praktiska frågan är sålunda varifrån hennes namn kommer, kanske har hon varit dopvittne till någon annan och där stått som Påvels maka, eller nåt annat - jag kan bara spekulera fritt. Kanske är hon en annan Stålman än den adliga. Men ändå tror jag ganska bestämt att adliga släkten Stålman inte är helt färdigutredd -där kan finnas samband och nya okända personer. Vissa indicier för ett samband presenterar jag under 'Stålman' på annan plats i AF. Men tills något konkret dyker upp är detta ganska lösa funderingar.
 
Betr Magnus Tengberg så har jag inte funnit några (sannolika) bröder till Påvel ännu, och gissar bara på Påvels föräldrar som du vet från vad jag skrivit under 'Tengene'. Enl 'Tengeneboken' av Jönsson så får man nog räkna med att det finns många (soldater) som åtminstone kortvarigt och personligt har kallats Tengberg, så alla de är knappast släkt. Samband mellan min Påvelssläkt och Tengren kan ju -som du vet från ovan- anas vad gäller dopvittnen, men släktskap är kanske för mycket att spekulera i ännu. Lustigt nog skrevs dock i rättegångstvist avs Påvel cirka år 1726 i Marum, att han hette Paul 'Tengren' istället för 'Tengberg'; kanske bara en felskrivning, men ändå. Mvh, John