NULL Skriv ut sidan - Reer Björnsson, lagrättsman från Nösnäs, Norums socken

Anbytarforum

Titel: Reer Björnsson, lagrättsman från Nösnäs, Norums socken
Skrivet av: Are S. Gustavsen skrivet 2001-10-04, 18:01
Hei Anders og Christian!

Alltid hyggelig med oppklaringer. Min interesse for Kärrslätt har forbindelse med en hypotese rundt borgerskapet i Marstrand på slutten av 1500-tallet.

I Harald Torgestams artikkel "Ett børdsdokument om släkten Bruhn (Bruun) i Bohuslän" i Vikarvet (1998/1999), s. 85-91, gjengis ett "bördsbrev" fremlagt ved rådhusretten i Uddevalla 4. mai 1701. Torgerstam diskuteres i artikkelen (det mulige) opphavet til borgermester Helge Torgersson, n. 1599-1626. Helge skal ifølge "bördsdokumentet" ha vært sønn av en Torger Torgersson [borgermester 1585] som skal ha vært gift med Elisabeth Borchholdt. Denne igjen skal ha vært sønn av Torger Torkjellson [Torckelsson], som skal ha vært rådmann i Marstrand 1581, og skal ha vært gift med Mari [Maren] Bjørnsdotter av adelig herkomst på Tjörn. En Torger Torkjellson er gravlagt 1597 i Marstrand kirke.

Torgestam refererer også til sin korrespondanse med Nordström, hvor denne har stilt seg tvilende til om Mari (Maren) Bjørsndotter skulle ha tilhørt noen adelig slekt på Tjörn.

Om det i det hele tatt er noe hold i den ættleggen som ble fremlagt på tinget i 1701, så er det nærliggende å undersøke hvilke adelige ætter på Tjörn som kan være aktuelle, og det er i dette tilfelle at Kärslätt er interessant.

mvh Are