NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2008
Skrivet av: Elisabeth Andersson skrivet 2006-12-01, 09:32
Hej igen Helge här kommer faddrarna till Anders:::::
Fadder 1: Ryttaren, Anders Östman Född 1733, (VG-02-0007-1757)vid Västgöta regemente Laske kompani, rote Sörgården Faleberg, Larv socken. antagen 24 år gammal 1757, avsked 43 år gammal 1776,19 tjänsteår. Anm. Östman är förmodligen ett efternamn som övertogs av soldaterna på  
torpet
Fadder 2: Ryttaren, Lars Hillman född 28 februari 1748 (VG-04-0112-1768) vid Västgöta regemente, Barne kompani, Hjelmebacken Rote, Södra Lundby socken (vars modersförsamling är Larv) antagen 20 år gammal 1768, Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen, Från Wästgöta Regemente till häst 1628, till Wästgöta Dals Ryttare 1634, Wästgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Livdragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811. föräldrarna till Lars Hillman heter, fadern Jean Larsson och modern Maria, familjens adress något som liknar
Bolltorp, Ballstorp eller Noltorp i Lundby (R).  
Lars Hillmans faddrar är Anders Nilsson och Anders ?. avsked vid dödsfallet 1787 (19 tjänsteår) död 39 år gammal 1787. var detta fastern född 1757 som bodde på Frälsegården i Bitterna  
Fadder 3: pigan Anna Hansdotter,
Fadder 4: P, Annicka Andersdotter
Fadder 5: P, Brita Andersdotter var detta fastern som bodde på Frälsegården i Bitterna född 1757 ??? Vad tror du? kan det genom dessa gå att spåra Anders föräldrars härkomst? Mvh Elisabeth