NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 11 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 11 maj, 2012
Skrivet av: Eva Susann Johansson skrivet 2012-04-02, 17:01
Mja,Mja
 
Soldaten Jonas Jonsson Westerberg, som din visade BOU gällde,
var född på Holmön enligt följande utdrag ur databas Kråken 12
 
DÖDSNOTIS:
Död 1783-12-26
Soldaten Jonas Westerberg på Westerteg född i Holmön 1754(FEL födelsedat)
Föräldrar Johan Tomasson och Brita Persdotter (FEL hustru)  
Har tjänat tills han blev soldat i förstnämnde by, varefter han trädde i äkta förbindelse med Anna Brita Nilsdotter från Bullmark, med vilken han under tvenne års sammanlevnad aflat ett barn, som avlidit
Blev ansatt av bröstfeber och blodhostning, varav han avled i en ålder av 29 år (FEL ålder)
Begraved januari 1784
 
Jonas Jonsson Westerbergs änka Anna Brita Nilsdotter stannade sedan kvar på Westerteg och hon hade där barn med minst 3 ytterligare olika män både som gift och ogift.
Totalt 7 barn finns i databas Kråken 12 med henne som moder.
 
Den son Jonas som soldaten Jonas Jonsson Westerberg fick tillsammans med Anna Brita Nilsdotter saknas i FB, men finns i HFL och DB som född 1782.
Jag kan ej hitta vigseln i varken Umeålands eller Umeå stads VB för Jonas och Anna Brita, men enligt dödsnotisen bör de ha gift sig 1781.Men någon annan kanske hittar vigseln.
 
Den Johan Westerberg Jonsson som är den troligaste fader till Katarina Forsberg finns född i Nyby och har enligt min åsikt inget samband med soldaten Jonas Jonsson Westerberg född på Holmön.
Rote 43 Westerberg är placerad på Teg.
 
Jag tycker att ovanstående är ett talande exempel hur förhållandevis lite nytta man ibland har av enbart  FB före 1820.
Man måste många gånger finna en balanserat samman jämnkning mellan FB, HFL, VB och DB(Dödbok), samt ibland även tillsammans med GM, domstolsutdrag och BOU  för att komma fram till en hållbar lösning, enär det finns så många bevisbara fel i de officiella dokumenten.
 
Vänligen
Susann