NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2006-08-11

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-08-11
Skrivet av: Staffan Bengtsson skrivet 2006-08-06, 16:34
Per Sundin
 
Angående frågan om Daniel Olofsson i Stöcksjö. Fadern hette Olof Hermansson och modern hette troligen Britta Israelsdotter. Det senare antagandet baseras på den gravsten som beskrevs av Israel Lindahl i hans ”Beskrivning över Umeå socken 1771”. Den finns återgiven i tidskriften Västerbotten 1955. Bl a skriver han ”Mittpå stenen står ett timglas, och en dödskalle, samt däremellan: O.H.S. B.I.D. 1637. Nederst läses: Här under liger begrafven Daniel Olofsson Fordom Borgare Och Rådman I Umeå Stadh Hwilken afsomnade i Herranom Anno 1650, den 9 januarii. Gud förläne honom en frögdefull uppståndelse.”
 
De barn till Olof Hermansson som jag känner till, förutom Daniel Olofsson, är Herman Olofsson i Stockholm och som enligt Stockholms tänkebok 1604 2/5 var död. Där omnämns också sonen Mickel Olofsson. Vidare framgår att Olof Hermansson var svåger till Håan Bernsson i Grisbacka, Umeå socken.
 
Håkan Bernssons/Berenssons hustrus namn känner jag inte till. Han hade åtminstone barnen Nils och Lars (inskriven i Uppsala universitet 1618).
 
Daniel Olofsson var gift två gånger. Första hustruns namn har jag inte påträffat. Andra hustrun hette Mariet och gifte om sig med Anders Nilsson Grubb. Daniel hade åminstone 11 barn.