NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-11-19

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-11-19
Skrivet av: Staffan Bengtsson skrivet 1999-10-16, 21:22
Lars Nylander
 
Per Jakobsson Bergstedt. Jag tror att han är son till Jacob Jacobsson som finns i längderna för Håkmark 1683-1692(+). En dotter till denne Jacob är dopvittne 1726 när Petter Bergstedsts dotter Catarina döps. Ytterligare ett indicium är att Jacobs fader hette Persson. Jacob Jacobsson hade själv varit soldat 1678-1682. Hustrun till Jacob, Britta Larsdotter, omnämns i Tyko Lundkvists Flyktingar under stora och lilla ofreden. Där står om dottern Christina Jacobsdotter f 1684: Måste när hårda åren 1695 inföll hennes moder lämna hemmanet och söka sin föda med sine små barn i Österbotten. Christina gifte sig 1708 med en annan fältväbel i Umeå, Daniel Björkström.
 
Katarina Steckzenius. Jag har försökt utforska de olika släkterna Steckzenius i Umeå. De flesta personer som omnämns i domböcker, husförhörslängder m.m. kan jag med säkerhet knyta till en viss familj. Dessvärre inte Katarina. Men med ganska stor säkerhet är hon den dotter som finns i Umeå stads mantalslängd 1708 hos Anders Bomans änka. Änkan, Anna Ericsdotter Wenman, hade tidigare varit gift med borgaren Daniel Nilsson (mtl 1671-1692) som var av Steckzenisläkt. År 1709 står sonen Nils Danielsson i längden med en syster som därefter försvinner, troligen Katarina.
 
Anna Tomasdotter Brömsköld. Fadern Tomas Tomasson Brömsköld var soldat i byn Brännland. Hans hustru Sara var dotter till Jon Esbiörsson i Grisbacka, som var inflyttad dit från Norrbyn i Nordmalings socken
 
Johan Nilsson Black. Han finns i längderna för Umeå stad 1687-1697. Gick troligen ut som soldat 1704. Troligen kommer han från Blacke i Lövånger socken. En möjlig fader är Nils Johansson på Blacke 1 i Lövånger, men jag överlämnar åt Kenneth Mossberg och andra som forskat i Lövånger att vägleda dig vidare vad gäller denna gren.