NULL Skriv ut sidan - Aner i Båhuslen

Anbytarforum

Titel: Aner i Båhuslen
Skrivet av: Tore H Vigerust skrivet 2004-05-08, 23:58
Takk, det var en høyst betimelig påminnelse om at slektsforskere må gjøre bedre forarbeid "hjemme" for de spør om hjelp av andre.

Et problem allikevel: det kom svært mange fra Båhuslen og Vigen til Norge etter freden i Roskilde 1658 og utover på 1600- og 1700-tallet. De norske kildene er svært knappe med å opplyse om hvor disse kom fra. Kirkebøkene, for eksempel, med flyttelistene, dekker ikke slike opplysninger om disse fra denne tiden. En kan til nød finne opplysninger om at personen er "vigværing", dvs fra Vigen (mellom Svinesund og Oddevall), "svenske" og lignende. Noen få kilder kan være mer presise, som "fra Tanum" osv.. Vi har flere tusen personer som kom til Norge fra Båhuslen og Vigen, samt fra resten av Sverige (Gammel-Sverige, som det står), før 1800, der vi kun har disse enkle opplysningene, uten nærmere stedsangivelse.

Men når det gjelder innflyttere til Norge etter ca 1820, så er det ingen unnskyldning for ikke å lete videre i norske kilder først, før en spør andre.