NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 29 januari, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 29 januari, 2009
Skrivet av: Björn Sonesson skrivet 2009-01-26, 18:33
Mari, sådana kontrakt finns som bilagor till domböckernas utslag (domar) i domböckerna. När kontakt upprättades skulle domstolen ha en kopia som skulle visas upp för att köpet av torplägenhet eller torpararrendet skulle vinna laga kraft. Eftersom du anger att Våtsjöholmen tillhörighet är under Bjurberget, så är i första hand en eller flera ägare av Bjurberget som också ägt Våtsjöholmen. På denna tid kallades det inte hyreskontrekt utan arrendekontrakt. Man brukade en jord mot att man gjorde dagsverken och/eller betalade en viss summa pengar eller varor in natura (säd, ägg, smör etc.).  
 
Men vid denna tid kan de ha sålt till andra som inte ägde andel av denna gård, t.ex. skogsbolag. Skogsbolagsarkiv finns i Värmlandsarkiv. Du kanske har sett tv-serien Min morfars farfars far och jag: Annars kan du se den igen på SVT:s webb. Första avsnittet heter Torparna om handlar om hennes morfars släkts ursprung i Värmland.  
 
Om det istället var i en släkts ägo, kanske det fortfarande finns i en ägarfamiljs ägo i Bjurberget, papper om arrendet. Eller gör de som många andra familjer idag, endast sommarbor på stället idag. Men även besuttna bönder kunde frivilligt eller med tvång bli av med sina gårdar också och då kan även sådana papper också finnas på skogsbolagens arkiv. Detsamma gäller de gamla järnbruksarkiven som idag ofta finns som delarkiv i skogs- och pappersmassearkiven. Deras skog var eftertraktad och därför blev de uppköpta av den nya skogsindustrin i järnbrukskrisens sena 1800-tal.  
 
Sök på Värmlandsarkiv i bibliografiska databasen Libris på www.kb.se som författare eller institution och du bode hitta tryckta vägledningar till de värmländska arkiven!  
 
M v h Björn