NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 27 mars, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 27 mars, 2014
Skrivet av: Kenneth Bergman skrivet 2014-03-24, 19:51
Hej
Mattes föräldrar är Jon Persson och Kerstin Mattesdotter
Marias föräldrar Eric Nilsson och Catharina Andersdotter
--
Mattes föräldrar: Jon Persson 1762 och Kerstin Matsdotter 1773 båda i Getkärn
Sunne AI:27 (1810-1815) Bild 104 / sid 98
--
Erik Nilsson Tjusterman 1785-02-24 Öf Ullerön (Övre Ullerud)
Katarina Andersdotter 1781 ibidem (född på samma ställe)
Tjustersby soldatboställe:
Sunne AI:28 (1810-1815) Bild 156 / sid 150
--
Kerstin Mattesdotter f.1773 troligen av Mattes Jönsson och Annika Eriksdotter (finns ej i FB)
Han gifte sig första gången 1760-10-05 med Ingeborg Jonsdotter från Getnäs
Andra gången 1770-04-01 med Annika Eriksdotter S.Sonebytorp (Male)
--
Om du tittar på:Sunne AI:15 (1776-1781) Bild 95 / sid 88 så återfinns Kerstin under sina föräldrar, Mats och Annika
Mattes Jönssons far var Jöns Persson 1694 och nya hustrun Kerstin Eriksdotter f. 1721-1778-09
Hans första fru hette Britta Björnsdotter (far Björn Persson) vigda 1727-12-26, båda från Gettjärn omgift 1739-12-26 med Kerstin  
Eriksdotter från Gettjärn
--
Jag förmodar att Jöns Persson är son till Per Månsson i Gettjärn, det fanns ingen annan Per än han under denna tid i Gettjärn.
Här finns lite från domböcker om Gettjärn, mer hittar du på min hemsida, www.kenalexis.se
--
Ur Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725 Gunnar Almqvist:
--
3/9 av 1/4 i Gettjärn som Erik Matsson i Gettjärn köpt av sin hustrus mostrar hustrurna  
Karin Björnsdotter, Britta Matsdotter och Marit Matsdotter. 1/9 av 1/4 av dem var för 14 rd
till dem vardera, 1712 av Karin och Britta, 1714 av Marit och hennes man Jon Svensson i
Munkebacka.
1717 vt
(1684-06-08 gifter sig Jon Svensson från Östra Ingerby med Marit Matsdotter från Gettjärn)
--
Uppvisas inbördes testamente av barnlösa makarna Per Andersson och Marit Matsdotter
i Gettjärn. Den efterlevande skall äga lös och fast egendom, den senare avlinge, som
efter bägges död skall tillfalla närmaste arvingarna, deras syskonbarn Erik Matsson och
hans hustru Elin Eriksdotter ibidem.
1722 ht
--
Prövas om Björ Persson i Getnäs fått fullt vederlag i Getnäs för sin fädernelott i Gettjärn
av Erik Matsson i Gettjärn.
1722 ht
--
Bröderna Elof Matsson i Getnäs och Erik Matsson i Gettjärn kärar till sin bror Per Matsson
i Getnäs om lösarv efter deras mor Kerstin Svensdotter. Hon har 1724 4/5 testementerat Per
och hans hustru Karin Jonsdotter allt sitt lösöre för skötsel. Han skall dock betala  
Elof vad de påkostat modern.
1725 vt
--
Den vid 1722 ht (172) beslutade mätningen mellan Erik Matsson i Gettjärn och Björ Persson
i Getnäs har ej verkställts, eftersom parterna förlikts om Björs fädernelott i Gettjärn och det
vederlag i Getnäs som Erik skulle avstå. Björ anser att han förlorat på bytet, varför det skall
överses.
1725 vt