NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 27 mars, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 27 mars, 2014
Skrivet av: Kenneth Bergman skrivet 2014-01-27, 19:33
Hej!
Jag har ett dilemma - kan samma karl ha två döttrar med samma namn? jag har stött på det några gånger tidigare men då skrevs d.ä och d.y efter namnet.
Följande kan jag förtälja:
Karin Gustavsdotter dör 1772-09-15 i en ålder av 53 år i Ulfsby. Alltså född runt 1719.
Hon gifter sig 1739-12-26 med Lars Jönsson i Ulfsby (Om det nu är hon som dör 1772, finns ej i Hfl:er)
Om henne finns att läsa:
Sammadrag av Fryksdals härads domböcker 1741-1750  
av Gunnar Almqvist.
--
Norskan Elin Bertilsdotter är instämd för tredje resan lönskaläge och för att
hon i somras skall ha narrat med sig hustru Karin Gustafsdotter från Ulvsby.
Elin erkänner att hon begått lönskaläge två gånger i Norge men endast
lagförts en gång.
Senast har hon begått hor vid allhelgonatid 1743 i Erik Ojens badstuva i Tväråna
med en ogift karl vid namn Erik.
Det framkommer att denne varit på snickeriarbete hos brukspatron Schröder. Man
har sökt honom, men fjärdingsmannen Nils Samuelsson i Kläggstranden har ej fått
tag på honom.
Beträffande Karin Gustafsdotter uppger Elin, att hon ej lockat henne med sig, utan
Karin har tvingats på tiggarstråt av fattigdom och har kommit till en kaptensgård
i Gullspång.
Det bekräftas av hennes far Gustaf Andersson Sundberg, som fått kunskap om
att Karin tjänar hos Brattman i Gullspång.
Elin har i augusti fött ett trdje oäkta barn, en gosse. Både hon och den föregivne
fadern är ogifta. Hon bötar för andra resan lönskaläge 10 d smt, som omvandlas till
14 dagars fängelse, och skall erlägga 2 d smt till Fryksände kyrka.
1744 ht 97
--
Hon finns inte med i Hfl, utan Lars Jönsson står som änkling redan 1757???
Karin Gustavsdotter som dör 1772 står som hustru när hon dör.
--
Det finns en Karin Gustavsdotter från Ulfsby som gifter sig 1761-09-20 med  
Lars Svensson från Munkebacka.
Kan det vara så att Lars Jönsson har efter bodelningen separerat från sin hustru och hon gifter om sig? men varför står han som änkling???
--
 
Sunne AI:7 (1750-1752) Bild 160 / sid 154, då finns Karin hos Lars Jönsson
--
Alltså hennes far är denne Gustav Andersson Sundberg, gift 1743-12-04 med Maria Arvidsdotter i Ulfsby som tidigare varit gift med Anders Jonsson.
Hittar ingen Gustav Andersson gift i Sunne före 1743, utom korpralen
från Höjen..och han finns där!
--
Gustav Andersson finns med Maria Arvidsdotter, inskriven efter
Anders Jönsson:
Sunne AI:5 (1741-1746) Bild 7 / sid 6
--
1743-10-25 föder Maria Arvidsson med Gustav Andersson som fader Karin Gustavsdotter i Ulfsby.
Sunne AI:9 (1757-1764) Bild 167 / sid 158
--
Denna Karin gifter sig 1783-03-09 med Anders Persson och hon dör i Ulfsby 1821-01-13 enligt Sunne C:9 (1820-1848) Bild 381 / sid 765
--
Sammadrag av Fryksdals härads domböcker 1741-1750  
av Gunnar Almqvist.
--
Assessorn Johan Borgström beviljas inteckning i följande debitorers fasta
egendom:
Lars Jönsson i Ulvsby och hans hustru Karin Gustafsdotter 18 d 19 öre smt.
1743 vt 228
--
Lars Jönsson i Ulvsby beklagar sig över att hans hustru Karin Gustafsdotter
för mer än ett år sedan rymt från honom, varför han vill skiljas från henne. Rätten
utfärdar stämmning på henne att uppläsas från predikstolar i häradet.
1744 vt 105
--
Gustaf Andersson och hans måg Lars Jönsson i Ulvsby, vilka enats om  
boskillnad, tvistar om någon säd. Bland annat erkänner Lars, att svärfadern
i fjol lottbrukat åt honom, men svärfadern har däremot ensam fått en fjärding
bjugg av Johan Nilsson i Holmby som ersättning på skada på säd i Ulvsby.
1744 vt 130
--
Lars Jönsson
gift Britta
Sunne AI:6 (1747-1749) Bild 10 / sid 5
--
Lars Jönsson
Karin 1722
pig Ellika 1689
Sunne AI:7 (1750-1752) Bild 160 / sid 154
--
Under detta par står Erik Hansson 1691 med hustru Kerstin 1691 och barnen  
Britta 1731 och Johan och Marit 1737 och Jöns 1741. GID 527.28.108100  
(Det är Erik Jönssons farbror)
Sunne AI:7 (1750-1752) Bild 160 / sid 154
--
Lars Jönsson finns i Ulfsbyn tillsammans med pigan Karin född 1722.
Sunne AI:8 (1753-1757) Bild 226 / sid 219
--
Lars Jönsson 1706
Erik Jönsson 1732
Karin Eriksdotter 1741
dottern Marit Eriksdotter 1764
Sunne AI:9 (1757-1764) Bild 170 / sid 161
-
Dottern Karin finns vid Gustav Andersson i Ulfsby:
Sunne AI:7 (1750-1752) Bild 158 / sid 152
Sunne AI:8 (1753-1757) Bild 223 / sid 216
Sunne AI:9 (1757-1764) Bild 167 / sid 158 struken Tjänar hos Per ? i By
--
Piga i By:
Sunne AI:11 (1765-1771) Bild 156 / sid 151 struken
Sunne AI:11 (1765-1771) Bild 148 / sid 143 i Ulfsby
Sunne AI:13 (1772-1775) Bild 135 / sid 129 i Ulfsby struken (hos Jöns Andersson)*
Sunne AI:13 (1772-1775) Bild 137 / sid 131 i Ulfsby struken (hos Nils Jönsson)
Sunne AI:13 (1772-1775) Bild 143 / sid 137 i By (hos Jan Olofsson)  
Sunne AI:15 (1776-1781) Bild 161 / sid 154 i By (hos Jan Olofsson)  
--
En annan, pigan Karin Gustavsdotter f.1722 finns hos Gustav Andersson
Sunne AI:9 (1757-1764) Bild 167 / sid 158
--
* son till Maria Arvidsdotter med Anders Jonsson. Senare gift med Gustav Andersson.
--
Tacksam för alla tankar kring detta.... Gåtor är till för att lösas och jag kan ju ha tänkt helt galet...
--
Glömde säga att Karin född 1743 dör i Gårdsjö där Anders Persson först var gift med Ingeborg Persdotter
Sunne AI:17 (1784-1790) Bild 170 / sid 164
Se mer på hemsidan:
www.kenalexis.se
 
(Meddelandet ändrat av alexis 2014-01-27 19:46)