NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-10

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-10
Skrivet av: Gunilla Jonsson skrivet 2006-02-09, 12:17
Söker på detta vis Johan Söderbergs anor.
Tar gladeligen emot alla tips,angående denne krånglige Värmlandsman.
Han finns i Lersjöfors, Sunne, men han finns inte i FB, för Sunne, varken 1720, 1721, eller åren runt däromkring.
 
Vänligen: Gunilla Jonsson.
 
Lersjöfors. Sunne.
 
Bruksförvaltare och bokhållare Johan ( Jan) Söderberg, f 1720.
Finns ej med i Sunne FB.
D 1782-03-06 Lersjöfors, Sunne Orsak: Gikt, 62 år gammal i DB.
Vigd 1758-06-16 i Sunne med änkan:
 
Madam Ingrid Greta Jonasdotter Nyqvist f 1719-02-17 Berga, Sunne. Döpt 1719-02-18.
D 1808-08-10 Lersjöfors,Sunne.Orsak:Vattusot.89 år. Begravd 1808-08-18.
 
Barn
 
Sven Olof Söderberg f 1759-03-25 Lersjöfors, Sunne , döpt 1759-03-27. Vigd nr 95 Annicka Olofsdotter f 1776-09-04 Södra Västerrottna, Gräsmark.
 
Sven Söderberg f 1758 Lersjöfors, Sunne.
 
Ingrid Katarina Söderberg ,  f 1761-10-16 Lersjöfors, Sunne,  döpt 1761-10-19, utflyttat till Boda socken 1779.Hon bor på gamla dagar hos Jan Pettersson. Bräcklig 1840,från Karlstad 1841.D 1843-03-16.
 
Lovisa Söderberg f 1763-10-16 Lersjöfors, Sunne. Vigd 1790-06-24 i Sunne med Nils Nilsson från Skinnarsbacken, Sunne,  f 1760, där de bodde, d 1816. Barn: Katarina , f 1790-11-15, Lersjöfors, Sunne.
Lovisa blir änka på 1820-talet.D 1848-06-06.Maken Nils Nilsson ,bror till Magnus Nilsson f 1757 och Marit Nilsdotter f 1756 ,  blev gift med Nils Ingmårsson,  f 1749-02-09 N .Borgeby, Sunne.
Son till Ingmår Nilsson f 1719.
Gift med Olof Olsson f 1783-08-03 Norra Arneby. D 1828 i Helgeby. (I sagospelet Värmlänningarna, Rik- Ola.)
Dotter Katharina Nilsdotter, f 1790-11-15 i Lersjöfors, Sunne.
Gift med Jöns Eriksson Son till Erik Ingmårsson f 1785 och h Marit Nilsdotter f 1756 i Norra Västerrottna, Gräsmark.
Jöns Eriksson f 1793-03-09 Södra Soneby , blev häradsdomare och riksdagsman.
S ,  Jan f 1822-04-19 Södra  Soneby, Sunne,  gift med Maria Svensdotter år 1850,f 1822-05-21 Sonebytorp , Sunne
D , Maria f 1824-01-19 Södra Soneby, Sunne
 
Ingrid Greta Jonasdotter Nyqvist ,  gifter sig först med bruksförvaltare Gabriel Liedström , f 1719, ej med i Sunne FB.  
D 1756 i  december, på det lilla koppar- och manufakturbruket i Lersjöfors, Sunne.
Födelseplats för Gabriel är okänd. Vigda 1752-12-20 i Sunne.
 
Bouppteckning efter Gabriel Lidström är upprättad 25 augusti år 1757.
Gabriel Lidström kanske drunknade i Lersjön, det står i Prosteritabellen för 1756, att en man i Gabiels ålder dog detta år och denne drunknade .
Gabriels ursprung är okänt, men han påträffas första gången som skrivare på Norums bruk i Nyed 1739, 20 år gammal. Curt Nilsson, Falun)
 
Han köpte Lersjöfors manufakturbruk och kopparsmedja av sin svåger Henric Lindbohm. Denne hade i sin tur köpt bruket av deras gemensamme svärfar Jonas Nyqvist.
Dessförinnan var Gabriel bokhållare på Munksjöbruk.
 
MARIESTAD, Västergötland: Det står i Gabriels omfattande BOU   från 1757 intygar Gabriels djupt bedrövade änka Ingrid Greta Nyqvist att Gabriels sterbhus har en om än lite fordran på gamle Johan Lidström i Mariestad, och om det finns någon koppling dit vet man ej, men hattamakaren Johan Lidström, Mariestad, anländer dit år 1737, d 1760. Kallas för konsterfarne i Domboken redan vid ankomsten, kanske mästare redan då, 44 år gammal.
Vigd 20.9.1737 med Ingrid Elding, d 92 år gammal, f 1706, Mariestad. Jon Hansson Elding, borgmästare i Mariestad på 1630-talet, dotter Ingeborg Jonsdotter Elding, f 1623, d 1709. Vigd med gulsmeden och borgmästaren Nils Larsson Aurell, f 1623. D 1700.
Adrian Elding, d 77 år gammal, 1750-06-01, Mariestad. Barn:
Anna Britta Elding, f 1706-11-05, Elisabeth Elding, f 1710-12-24, Lisa Elding, f 1717-08-22.
 
Döda i Mariestad:  
 
1765-04-20, Sara Elding, 26 år.
1773-10-21, Stina Elding, repslagareänka, 76 år.
1798-11-09, Maria Elding, 64 år, vigd 1724-12-30 med Anders Spargren,  
Sämskmakare Eldings hustru: Annika Funke, 68 år, bg 1739-01-28.
Brita Margareta Elding, skräddaren Jacob Wennerbergs änka, d 1796-05-11, de vigdes 1767-10-09.
 
Maria Elding och Mårten Haus får 1723-03-06 sonen Mårten.
Catharina Elding, vigd 1731-01-25 med Jean Lidbeck, Skomakare.
Det fanns också en sämskinnmakare Lidström i Mariestad vid denna tiden
 
Gabriel Lidströms och Ingrid Greta Nyqvists  barn:
 
Johan Jean Jonas Lidström ,  f 1753-09-23 i Lersjöfors, Sunne.
Avled, Lersjöfors, Sunne 1831-03-18, i en ålder av 77 år, 5 mån, 25 dagar. Han var kopparslagare. Han var gift med Stina Kajsa Andersdotter Rudberg, f 1758, Toneby, d 1826, Lersjöfors, Sunne.
 
Deras barn: Jonas , f 1780-02-18 Lersjöfors, Sunne,  vigd 1807 med Stina Jonsdotter, f 183-08-21, Gräsmark, d 1850-04-11, Hökhult, han slog sig ner i Hökhult, Stina, f 1783-08-21, gräsmark, hon flyttade 1807 till Gräsmarken, Lersjöfors, Sunne, Ingrid Katarina, f 1786-06-06, Lersjöfors, Sunne, d 1787,Anders , f 1788-11-20, Lersjöfors, Sunne, flyttat till Hökhult,  Anna Maria, f 1793-12-18, Lersjöfors, Sunne, Jan, f 1791-10-06, Lersjöfors, Sunne, gm Karin Ersdotter, f 1798, har barn, är inhyst hos fadern i Lersjöfors, 1833 flyttade Jan med familjen till Gräsmark, Anna-Maja, f 1793-12-18, änka 1824
 
Gabriel Lidström,  f 1756-06-18 Lersjöfors, Sunne, döpt 1756-06-20.  Bor i Hälserud och By, Sunne. Avled 1837-04-04, Spelnäs, Sunne, en utmärkt from och gudfruktig man , hustru Maria Mattesdotter, f 1768, By, d 1856-04-19, Moseby, Spelnäs. Familjen var senare bosatt i Hälserud och By. Deras barn: Jonas, f 1787-01-19, Lersjöfors, D 1868-08-22, kallar sig Gabrielsson, Anders f 1790-05-21, d 1791, Karin, f 1791-12-18, Lersjöfors, Sunne, d 1852-12-25, Spelnäs, familjen flyttade till By och därifrån till Spelnäs, Maria, f 1795, d , By i Spelnäs, 1845-01-20, vigd 1820 med Petter Elofsson, f 1783, Spelnäs, Anders, f 1798-12-06 , By, troligen d i yngre år, finns ej i HF 1812.
 
Ingrid Greta Jonasdotter Nyqvist är dotter till Mästerkopparslagaren Jonas Nyqvist och hans hustru Ingrid Hellström.
 
LERSJÖFORS BRUK; SUNNE.  
 
Det första utförda Lerafors även kallat Lersjöfors eller Berga hammare.
Grundläggaren av detta företag  var kopparslagaren Jonas Nyqvist, som år 1724 ansökte om att få
uppsätta en hammare för att smida kopparformar för hammarens behov samt byggningsspik. Fyra skeppund kopparplåt, årligen åtgång 1 skeppund malm från nya kopparberget i Västmanland, år 1750 fanns i Svinebergssätter endast en gård. Till spik 6 a 8 sk stångjärn flyttad 1794 till skarped
 
Kopparmalmen hämtades vintertid vid gruvor långväga ifrån, endast några skeppund eller malmlass .
Krossningen av malmen genomfördes som en naturlig förvittringsprocess på så sätt, att kopparmalmen lades upp invid bäcken i årshögar, som tid efter annan begöts med det sura järnhaltiga vattnet från Tjärnbäcken och under vintern fick frysa sönder. Detta pågick i flera år. Järnet har förmågan att kemiskt driva ut kopparn ur malmen. Därefter d.v.s. då kopparhögen ansågs färdig, följde vaskningen eller anrikningen från särskilda ställningar i den intill liggande bäcken med dess forsande vatten, varvid det
tyngsta  materialet samlades på ett ställe och de lättare följde med strömmen.
 
På så sätt kunde ren koppar så småningom erhållas. De små kopparkornen  smiddes därefter  till ett stycke, vilket sedan uthamrades till halvfabrikat, plåt eller direkt till redskap. Sådana kopparverk fanns sedan gammalt vid Råbäcken under Getnäs i Gräsmark  i Västanå, Granbäck, Lersjöfors, Berga under Skinnargården, Getnäs och Åna,  Skinnarsbacka, Hälserud och på flera ställen i Sunne. Kopparverket i Träskog i Gunnarskog var det märkligaste .Gruvor fanns i Mangen och Ängen i Gräsmark.
 
Svinebergssätter HFL 1750-1752.
 
Änkan Maria Faxell F 1714.D 1757.Prästdotter från Köla, änka efter kopparslagare Jonas Nyqvist.
Lars Gustaf Hosner, Dotter Lena Lisa f 1739,Son Sven Areen f 1741,Son Johan Nyqvist f 1744,Dotter
Lisa Maja f 1746,Son Evert f 1748.Utflyttade 1757.
Köla socken 1694-1700.
Pastor Sven Erlandsson Faxell, blev prost 1713,hustru Maria Cameen, Systern Sara Faxell, Sonen Erland Faxell. Liksom ovan år 1699,herr Joebi, hjälppräst, soldaten Arvid Svensson .Köla 1709:S.Erland,D Stina, Maja, Cajsa, Cattrina, Anna Lisa.
 
Kronogården Skinnargården åren 1711-1717.Arrendatorn Olof Söderberg Hustru Ingrid F Nyqvist
Dotter till Carl Nyqvist på Bergia bruk väster därom. Deras son Johan Söderberg ,blev bruksbokhållare
på Lersjöfors bruk .I Bergia 1736-1740 bor Carl Nyqvist.
Södersbergssläkten besläktad med Fryksdalssläkterna präster och militärer Frykner, Vigelius, Brunn ?
I Skinnarsbacka 1741-1746 Bor Johan Nyqvist Hustru Christin.