NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 28 september, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 28 september, 2011
Skrivet av: Gunnar Jonsson skrivet 2011-02-21, 17:53
Här kommer ett halmstrå:
 
1692 får landsfiskal Anders Hansson tredje uppbud på Karsbol i Värmskog. Säljare är fänrik Fredrik Cremer.
för 50 Rd till skatterättigheten och sedan transporterat på inspektor Kristoffer Geijer för 50 Rd och 16 Rd:s diskretion efter instrumentet däröver d 28 feb sistl. för Geijer.
 
Om det nu är samma Anders Hansson?
 
Som kronolänsman mm nämns Anders nästan 100 gånger i Gillbergs dombok, men det är väl antagligen oftast i sin yrkesroll.
Sista gången 1694.