NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 28 september, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 28 september, 2011
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2011-02-21, 10:09
Hej igen,
 
I min smått desperata jakt (se efterlysning under Arvika) på den gåtfulla regementsskrivaren, länsmannen m m Anders Hansson står nu mitt hopp till att någon kännare av Stavnäsbygden ska kunna hjälpa mig vidare.
 
Nämnde Anders Hansson bodde i slutet av 1650-talet och början av 1660-talet i Rud, Arvika socken, men bytte år 1667 till sig hemmanet Näs i Stavnäs socken för häst- eller ryttaregård från mönsterskrivaren Brynte Månsson (vilken i gengäld fick skatteghemmanet Åhrbotten i Gunnarskogs socken). Den förre åbon, ryttaren Per Olofsson, hade för sin fattigdoms skull inte kunnat hålla efter hemmanet som vid den tiden därför var tämligen förfallet.
 
Anders Hansson tillträdde Näs vid påsken år 1667 (enligt Gillberga härads dombok, tinget den 8-9 november 1667) och tycks sedan ha bott där ända till år 1695 av mantalslängderna att döma.
 
Sen försvinner han fullständigt spårlöst...
 
Finns det någon gårdshistoriker och/eller bygdeforskare som känner till gården Näs (och kanske rentav denne Anders Hansson!) och som skulle kunna hjälpa mig att komma vidare?
 
Det vore sannerligen mer än fantastiskt!
 
Alla tips och ledtrådar, stora som små, skulle tas emot med största tacksamhet.
 
Med varmt tacksamma och förhoppningsfulla hälsningar,
 
Christian Juliusson