NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03
Skrivet av: Bengt Nordstrand skrivet 1999-11-18, 20:36
Hej Bengta!
 
1) Gälleråsen ligger litet i utkanten av mitt forskningsområde som har centrum i Bjurtjärn. När det gäller häradsdomaren Nils Jonsson i Gälleråsen och åldersföljden på hans barn, så är det svårt att förmoda så mycket. 1654 nämns de i följande ordning: Jon, Lars, Karin, Rangela, Gunilla, som alla är skyldiga att betala till systern Marit i Källmo. 1673 nämns först Rangella och salig Jon från Gälleråsen. Därefter nämns de två sönerna för sig och därefter de fyra döttrarna: Rangella, Gunilla, Marit och Karin. Så de nämns i litet olika ordning de bägge gångerna. Mer vet inte jag.  
 
2) Jacob Persson i Gälleråsen och frågan om hur vi vet att han var från Gräsholmstorp. Du bygger på andra forskare, där vi vet att i varje fall A G Pettersson gissade friskt när källorna inte räckte till för honom, d.v.s. när det gäller 1600-talet.  Hittar någon en hänvisning till ett belägg eller ett resonemang, som gör det troligt eller säkert att Jacob P var från Gräsholmstorp, så är jag intresserad att veta.  
3) Gräsholmstorp: upptogs 1645 av Per Gälarsson med hustrun Dordi Larsdotter. Enligt häradets DB var Per i livet i varje fall 1677 och Dordi möjligen ännu 1685. Gräsholmstorp verkar vara en avstyckning från Gräsholmen, som ägs och brukas av Lars Påvelsson med hustrun Marit Tomasdotter. Den naturliga hypotesen är att det är Dordis föräldrar. Marit, liksom systern Kerstin, är dotter till Tomas Andersson i Sälviken, Visnum.  
Du nämner Påvel och Jacob på 1670-talet. Det måste röra sig om Lars Påvelssons söner, Påvel och Jacob Larssöner i Gräsholmen, inte Gräsholmstorp. Påvel nämns i DB 1669 - 1697, är död 1703. Jacob nämns 1669 - 1704, är död 1708.
Vilken Jacob, som finns i Gälleråsen redan 1680 har jag ingen aning om.  
I Gräsholmstorp mot slutet av 1600-talet finns Anders Persson, som dock är död 1693 och Lars Perssons, som nämns i DB från 1686. Han blir nämndeman 1714 och häradsdomare 1726.
 
4) Stråbergsmyretorp: Karlskoga DB mars 1701 - Jag har bara noterat att Halvar Sigfridsson i Flottuvan, Lungsund, ska betala sin svåger Jacob Persson i Gälleråsen för ett lån som Halvars avlidna hustru Margareta Larsdotter fått innan hon blev gift för tre år sedan. Alltså är Margareta syster till Jacob Perssons hustru. Det är det hela.  
Lars Svensson i Stråbergsmyretorp är förste brukaren där, avdelat från Stråbergsmyren, som grundlagts av svärfadern Jon Björnsson. Lars hustru Marit Jonsdotter är död 1662 (DB), så Lars har säkert gift om sig.  
 
Hälsningar
Bengt