NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03
Skrivet av: Kjell Nordqvist skrivet 1999-10-09, 16:46
Kent m.fl.
Bregårdens gamla bytomt fanns där Bregårdsskolan
nu ligger och sträckte sig upp mot kyrkan och
Nämndhuset (gamla sjukstugan). En gård låg intill
sistnämnda byggnad och gick under namnet Bergius-
gården. Ett par gårdar i den gamla byn ingick i
det på 1940-talet nedlagda ålderdomshemmet.
Flera bilder i Hembygdsarkivet ger en god föreställning om hur byn tedde sig före upplösningen.
Bregården hette inte utan skäl så. Byn sträckte sig som nämnts från Möckeln till Alkvettern och Lonnen. Byarna däremellan var avknoppningar från
Bregården.
Vi har en karta i arkivet som visar byns ursprungliga utsträckning.
Kathleen Hedberg lade upp familjetabeller för alla
gårdar, men vi har ännu bara en del av hennes tabeller.  
Kjell Nordqvist
http://w1.586.telia.com/~u58606249/index.htm