NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03
Skrivet av: Kent Lindkvist skrivet 1999-09-20, 22:09
Till Bengt Nordstrand
 
Den första kyrkan i Karlskoga byggdes alltså sedan socknen hade inrättats. Platsen som valdes låg kanske mitt i byn. Det är ju möjligt att nuvarande torget fungerade som marknadsplats redan då. Det kan ju vara en naturlig förklaring.
Jag har i dag tittat närmare på Kathleen Hedbergs avhandling på hembygdsföreningens arkiv. Det visade sig att den i huvudsak handlar om Finnebäck. En detaljerad genomgång görs av hur gården ärvts i många generationer. Förutom den färdiga avhandlingen finns också en stor mängd tabeller över de flesta större gårdar i Karlskoga med omnejd. Tyvärr saknas Lämås, som därmed blir en felande länk. I Bregårdens tabell står att Gunnar Jönsson har en son Olof Gunnarsson i Lämås, och i tabellen över Åsbergsviketorp står att Anders Olofsson är son till Olof Gunnarsson i Lämås, men tyvärr finns inte källorna angivna, då tabell över Lämås saknas.
Det kan säkert vara värdefullt att läsa avhandlingen ändå, och tabellerna bör ju vara en guldgruva för alla som intresserar sig för gårdarna i Karlskogas tidiga historia.
 
Hälsningar
Kent