NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03
Skrivet av: Bengt Nordstrand skrivet 1999-09-19, 23:18
Till Kent och Lena!
 
Det har sitt pris att skriva meddelanden sent på kvällen. Det jag skrev om Karlskoga i äldre tider blev säkert förbryllande.  
 
I mitten av mitt inlägg av den 15 sept. ska stå:  
I jordeboken för Värmland 1540 finns följande bönder etc. Det gäller den s.k. Gustav Vasas jordebok. - Men årtalet ramlade bort när jag skrev in texten.  
 
Jag skriver alltså om tiden innan Karlskoga fanns. Socknen inrättades ju, som många vet, 1586. Och den tillskapades genom att delar av Varnum och Visnum i Värmland lades ihop med delar av Knista och kanske ytterligare någon socken i Närke.  
 
På samma sätt skapades t.ex. Grythyttan 1633 genom att delar av Karlskoga, Värmlandsberg (nuvarande Kroppa och Färnebo m.fl)och Nora lades samman.  
 
Så det här med ägorna till Bregården och andra gårdar. Lena pratar om var bytomten låg, d.v.s. boningshusen, fähusen, kålgården etc. Runt om fanns åker och äng, en del ängar låg ofta längre bort i skogen. Och så fanns stora områden med skog och mark.  
 
Inom det som ursprungligen var Bregårdens ägor i den vidaste bemärkelsen upptogs sedan, särskilt under 1600-talet, nya gårdar, som t.ex. Lämås och Knappedet.  
 
Slutligen tackar jag för tipset om K Hedbergs avhandling, som jag tänker ta del av när jag får tillfälle.  
 
Hälsningar
Bengt