NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03
Skrivet av: Bengt Nordstrand skrivet 1999-09-15, 00:17
Till Kent Lindqvist
 
Tack för ditt spännande svar.  
 
Visst är det en kuslig historia som drabbade Olof O. i Lämås. Från modern rättsuppfattning säger ju skräddarens vittnesmål att Olof blev rejält provocerad innan något hände. Det gränsar mot självförsvar alternativt olyckshändelse kan man tycka. Olof försvinner, som sagt, och jag vet inte hur det gick.  
 
När det gäller slagsmålet från 1767 visste jag om det genom begravningsnotisen i Bjurtjärn. Jag skulle gärna läsa domboksprotokollet vid tillfälle. Visst är handstilen ofta trälig. På 1700-talet är den ofta slarvig i domböckerna. Ibland är ännu äldre handstilar lättare att forcera.  
 
Jag har själv anor i Nolås i Bjurtjärn, så där har vi tydligen ännu en gemensam tråd. Däremot inte från Bryngel Matsson för min del. Detaljerna om det återfinns under Bjurtjärn.  
 
Jag har misstänkt någon förbindelse mellan Lämås och Anders Olofsson i Åsbergstorp. DB nov. 1673: ”Näst kunde Rätten Anders Olofsson i Åssbergswikstorp betahla till Oluff Olufsson i Lämåhss på sin broders wägnar 5dlr. kopprmynt för dhet han hadhe brutet hans häst tå han Legdde honom till Elfshyttan och een dahler förhögningh på hästeleigan, efter han reedh hästen annor wägh ähn ändha till Elfshyttan ..”
Det är inte glasklart för mig vem som är bror till vem i den här texten. Men det kanske finns fler belägg för att att Anders Olofsson är från Lämås.  
Kathleen Hedbergs avhandling känner jag inte till. Det låter spännande. Jag vill naturligtvis gärna veta mer om den. Hur får man tag i den? Vilka belägg anförs där?
 
Johan Olofssons barn, som flyttade till Bjurtjärn, finns nu under Bjurtjärn.  
 
Visst var det glesbebyggt i gamle dagar! Även Knappedet upptogs på Bregårdens ägor, så ägorna måste ursprungligen ha sträckt sig från sjön Möckelns nordvästra strand tvärs över skogen ända till sjön Alkvetterns östra sida. I jordeboken för Värmland finns följande bönder på gårdar inom nuvarande Karlskoga då i Varnums socken: Nils i Boo, Oloff i Bredegården. Inom nuvarande Bjurtjärn finns: Oloff i vluethen (Ullvettern), Jöns i Näss, Sigge j queggen.  
Allt väster om Möckeln och söder om Lonnen och Timsälven hörde till Varnum i Värmland.  
Området norr och öster därom hörde till Knista i Närke, t.ex. Brickegården.  
I söder hörde t.ex. Strömtorp till Visnum.  
 
1573 har vid sidan om Bo och Bregården tillkommit Bregårdstorp och Aggerud. Mellan 1580 och mitten av 1600-talet upptas nästan alla övriga gårdar, som nu finns. En explosiv utveckling!
 
1573 heter brukaren i Bregården Eskil. 1599 är där två brukare: Eskil och Olof. Därefter är Bregården delat i två, mot senare delen av 1600-talet i ännu fler delar. När Gunnar Jönsson bebor den ena delen heter hans granne Olof Eskilsson, nämndeman.  
 
Slutligen:  
Du nämner Bryngel Mattsson i Nolås, Bjurtjärn. Denne var enligt åldersuppgift född 16(55), enligt giftermålsnotis från Bråten, Karlskoga. Bråten ligger norr om Brickegården i den del av Karlskoga som hörde till Knista.  
 
Jag har bara spridda och ofullständiga notiser om Bråten. De jag har ger följande.  
Upptaget 1623.  
Mantals- och boskapslängder m.m.:
1626, 1628:  Östen
1632, 1635, 1646:  Lars
1650:  enkian
jordeboken 1652:  hust. Sisilia
1653: Matts, hust. Elin;  1656: Matts Bryngelsson, hust. Elin, 1666: Matts
 
Hälsningar
Bengt