NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-12-03
Skrivet av: Bengt Nordstrand skrivet 1999-08-30, 21:58
Hej Håkan!
 
Jöns Jonsson med hustru i Lämås: tyvärr har jag inte stort mer att komma med än det jag skrev sist (22 augusti). Om du läser dopvittnena, så tycks de utesluta att Jöns hustru var Karin eller Segrid. Alltså blir hypotesen att hon hette Annika.  
 
Britta Olsdotter från Åsbergstorp:  
Jag har en del mantalslängdsuppgifter för Åsbergstorp. Tyvärr är de ofullständiga, särskilt efter 1682. Vid 1690-talets slut finns masmästaren Anders Olsson, som avbyts av (måg?) Arne (från Knapped?), på ena gården, och Johan Ersson med son på den andra.  
Anders Olsson tillträdde någon gång första halvan av 1660-talet. Han kom att dela gården med Olof Arvidsson (från 1670 till 1682, från 1676 utskottskarl eller soldat) och Töres Persson (tillträdde 1676, bort igen 1679). Om Britta var född senast 1682 skulle hon kunna vara dotter till Olof Arvidsson.  
(Töres Persson, som är från Boviken, är mantalsskriven i Bjurtjärnsgårdarna Tåbäcken 1667 - 1673/4, i Boviken 1679 - 1683 och i Mörkviken 1685 - 1688. )
Företrädaren till dessa tre hette Arvid Bengtsson med hustrun Segrid Andersdotter.  
I Karlskoga härads dombok (DB) feb/mars 1670: Anders Olsson och Olof Arvidsson i Åsbergsviketorp beviljas delning hälften vardera i åker, äng och hus.  
Nov. 1670: Olof Arvidsson är skyldig sin svåger tackjärn.  
Nov. 1673: Jordan Olofsson i Alkvettern om försutten arbetstid mot Olof Arvidsson.  
April 1676: Per Töresson i Boviken (Bjurtjärn) om fordran på Olof Arvidsson. Om Olof ej betalar efterlåts Per tillträda och bruka Olofs åttondel som han bebor i Åsbergstorp för Pers son Töres Persson, som är gift med Olofs syster.  
April 1678: Bevisar Töres Persson i Åsbergstorp hur han löst och köpt av svågern Anders Olsson den stubberätt, som är hälften av Åsbergstorp för 400 daler kopparmynt. Töres har också erlagt 100 dlr. kpmt samt en kviga till svärmodern Segrid Andersdotter. Svågrarna förpliktas försörja henne.  
Maj 1679: Nämns Töres Persson och grannkvinnan hustru Kerstin Eskilsdotter, Töres döms för sabbatsbrott.  
- Anders Olsson klagar på svågern Töres Persson att han på elak berättelse drivit honom från sin kronojord Åsbergstorp. Senare är dock Anders kvar, men Töres har gett sig av.  
Maj 1682: Töres Persson är nu i Mörkviken, Bjurtjärn, i tvist med Kerstin Eskilsdotter i Åsbergsviketorp.  
Sept. 1682: Avlidne soldaten Olof Arvidsson har för 9 år sedan  vid midsommartid innan förelagd termin återbudit och betalt Töres Persson i Boviken de penningar han lånat av Töres far, Per Töresson, som hade en äng Sjöängen i underpant. Töres skall gottgöra soldatens änka Kerstin Eskilsdotter i Åsbergstorp med hö eller pengar.  
Konflikten mellan Anders Olsson och Töres Persson fortsätter i maj 1692, då Töres har avlidit, men med Töres bröder i Boviken.  
Olof Arvidsson avled tydligen mellan maj och september 1682 och efterlämnade änkan Kerstin Eskilsdotter.  
 
Arvid Bengtsson finns i Åsbergstorp enl. boskapslängd 1635 och fram till början av 1660-talet.  
I DB okt. 1669 om änkan Segrid Andersdotter och hennes avlidne man Arvid Bengtsson, att de efter hans far först betalt 100 dlr. kpmt i gäld, sedan 200 dlr efter hans mor och styvfar. Dömdes änkan hennes barn Olof och Britta Arvidsbarn att behålla och besitta kronohemmanet Åsbergsviketorp utan andra skyldigheter till andra svågrar och svägerskor. Nämns även begravningsomkostnad för Ingeborg Olofsdotter, som sonen Nils Bengtsson lagt ut.  
Nils Bengtsson var förste brukare i Fågelmon eller Mon 1645 - 1651/2, därefter brukare i Linnebäck. Nils var gift med Karin Enarsdotter från Alkvettern.  
I mantalslängderna på 1650-talet nämns Arvids hustru Segrid, sonen Bengt samt döttrarna Ingrid och Kerstin.  
 
Åsbergstorp upptogs 1618 och skattlades 1625. Förste brukaren hette Bengt, nämns i olika längder 1626 - 1632.  
Var det Bengts hustru som hette Ingeborg Olofsdotter?  
 
Men kopplingen från Britta Olofsdotter till Olof Arvidsson kunde gärna behöva litet mer underbyggnad om den går att finna.
 
Hälsningar
Bengt