NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2011-01-23

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2011-01-23
Skrivet av: Kent Carlsson skrivet 2011-01-20, 17:53
Hej
Lite mer om Johannes och hans barn. Magnus Sylvius var äldst av syskonen. Enligt avskrift av Jösse härads domprotokoll från 1697 febr.  
 
Dito lät Capellanen uti Arfwika giäld Wyrdige och Wällärde H:r Johan Sylvius inteckna en dispositions skrift sig och sina barn så och dessa emellan dat. d. 26 aug sidstl. hwarutinnan han deelt sig halfparten til undantagandes Erik i Sängen, men den andra halfparten till barnen, skolande efter Testaments skriften dat. d. 1 Dec. 1694 under gode män som vore Kyrkioherden uti Arfwika giäld H:r Magister Daniel Lagerlöf och Länsmannen Anders Nilsson samt Erik Johansson, de af första kullen hafwa att upbära 30 Rdr och Johan Johansson 20 Rdr men de 4 Barnen af sista kullen 40 Rdr, och det alt af oskipto med det mehr, som alt in qvantus juris; hwar hoos Peer i Rexed nemdeman tilstod, att förra kullens arf efter modern deras, både skiptat och den förra till tienst afwittrat blifwit.
 
S.d. Kom Nemdemannen Samuel Johansson och Jonas Andersson begge swågrar, uti Capellanens H;r Johan Sylwij huus att säga sig wara nögde med den disposition som förr skrifwen står och deras swärfader giort så vijda äldste sohnen Mag. Magnus Sylvius der till samtyckia finnes som och annoterat blef.
 
Jag har en anteckning att Elisabeths föräldrar kan var Herman Henriksson Kolthoff f. 1643 Karlstad d. 1696 Karlstad och Birgitta Carlberg 1642 Sunnemo bruk Sunnemo d.1713 Karlstad.
Vet inte var jag fått upplysningen från så den bör nog kollas upp.
 
mvh Kent Carlsson