NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-20

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-20
Skrivet av: Kristina Östervall skrivet 2003-12-21, 19:20
Jag skulle vilja veta om någon känner till, om de här kan vara föräldrar till Torbjörn Jönsson Mehtoinen d. 1701 i Nässkogen. Han var gift med Marit Pålsdotter d. efter 1711.
Barn: Erik, Olof och Marit  (Erik är min fmmffff)
 
Jag har läst Fryksdals domböcker och hittat detta:
 
Fadern?
Gunilla Knutsdotter i Västanå (G) har förlorat en kista med kläder, som hon för fiendens skull gömt i en bod och misstänker FINNE JÖNS ESKILSSON  i Dalen (G) för skulden, eftersom man påträffat flera persedlar hos honom.
JÖNS säger sig ha köpt en del saker av norska köpmän och åberopar till vittnes finnen Henrik i Timbonäs. ERIK JONSSON I GRANBÄCK nämns som SVÄRFAR TILL JÖNS.
Gunilla har ett huvudkläde förfärdigat av Marit Björnsdotter i Sundstorp, vilket nu jämföres med JÖNS HUSTRUS huvudkläde. JÖNS uppger sig ha sett norrmän stryka omkring i trakten och även finnen Olof i Sälsjön har synts till.
Fjärdingsmannen Måns Ivarsson i Skäggeberg anmäler att JÖNS fört ett våldsamt oväsen när han blivit satt i kistan, och när Måns med en dräng tittat till honom, har de båda blivit knivskurna av honom. JÖNS förklaras skyldig att böta för såväl stöld som knivskärning.
Beträffande hans tilltag att bota sin fallande sot med signat salt och nattblacka hänskjutes målet till hovrätten
(källa. Fryksdals dombok 1645 ht 26)
 
Modern?
Nämnden uppskattar den jord hustrun DORDI ERIKSDOTTER i Kristiania ärvt i Granbäck, 1/5 av 1/8 ib, till 12 rd. Dordi och hennes barn i Norge upplåter lotten till hennes son TORBJÖRN JÖNSSON på Gettjärns ägor, enligt vittnesmål av Klemet i V. Näs och Dordis broder Erik Eriksson i Dalen. (Källa:Fryksdals härads dombok 1685 vt 58)
Torbjörn ej nämnd i Getnäs efter 1685. Har troligtvis flyttat till Nässkogen.
 
Sonen?  
Husfinnen Jakob Henriksson Viholainen i S. Ängen har dött efter en sårskada han ådragit sig vid ett besök hos TORBJÖRN JÖNSSON MEHTOINEN PÅ NÄSSKOGEN. Änkan Kerstin Pålsdotter och den dödes broder Olof Henriksson Viholainen på N. Ängen misstänker Torbjörn för att ha orsakat skadan, men enligt denne har Jakob varit berusad vid tillfället och råkat falla. Som vittnen kallas fjärdingsmannen Per Bengtsson i Uddheden,
Henrik Ampiainen i S.Ängen,
Lars Simonsson Kauttoinen i Ragvaldstjärn (dotterson till gamle Mathes i Salungen),
Lars Andersson Lahtinen i Bjurbäcken, Brunskog (gift med Getrud Matsdotter, dotterdotter till gamle Mathes i Salungen),
Mats Göransson Kailainen i Bjurbäcken,
Mickel Simonsson Huskan i Bjurbäcken (modern sondotter till Lars Månsson i Bjurbäcken). Någon ovänskap har ej rått mellan Jakob och Torbjörn, och Torbjörn har Jakobs dotter i sin tjänst. Torbjörn frias från misstanke om vållande.
(källa: Fryksdals härads domböcker, vårtinget 1692 nr 4)
(finska efternamnen och släktskapet står ej i domboken, bara Ampiainen finns med i domboken)  
 
Eftersom TORBJÖRN JÖNSSONS 1/8-hemman är upptaget på V.Näs ägor, så att detta hemman skattar för 5/8, bör han av V.Näs åbor nämndemannen Klemet Persson, Lars Olofsson och Jon Jonsson få sin rätt i skog efter vad han skattar. Om Sandvikenborna ej kan bevisa att Torbjörn i Näset är sin äng ifråndömd, skall han den betala, fast rågången henne afskär.(Källa:Fryksdals härads dombok, vårtinget 1698, nr 78)
 
Sandvikens åbor tvistar med TORBJÖRN PÅ NÄSSKOGEN om en äng, varför nämnden skall göra en utredning. Därvid skall man även justera rågången mellan Näs, Stenserud, Sandviken och Hult samt på begäran av Erik Hansson och Anders Pålsson i N.Ängen uppgå deras rågång mot Näs.  
 (källa: Fryksdals härads dombok, hösttinget 1699, nr 74)  
 
TORBJÖRN JÖNSSON på Nässkogen skall tilldelas slåtteräng till nödtorft invid sitt hemman men förbjudes att i övrigt inkräkta på Sandvikens, Hults eller Stenseruds marker.  
(källa: Frykdals härads domböcker, vårtinget 1700 nr 70)
 
Enligt utslag 1698 (vt 78) har Torbjörn Jönsson på Nässkogen tilldömts 1/5 i skog och utmark av V. Näs. Rätten tillmötesgår nu yrkande av hans änka MARIT PÅLSDOTTER Nässkogen att få skogsparten avsöndrad.
(källa: Fryksdal dombok 1711 ht 38)
 
Hoppas att det är någon som kan svara på det här.
 
Hälsningar  
Kristina