NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-20

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-20
Skrivet av: Ingvar Dahl skrivet 2003-05-18, 15:04
Soldaten Nils Halvardsson Koppfeldt var enligt husförhörslängden i Järnskog (S) född i Gräsmark ca 1734. Han lär ca 14 år gammal ha flyttat till Järnskog, där han sedan bildade familj på gården Fjuserud. Gräsmark saknar dock uppenbarligen både husförhörs- och födelse/dop-längder för 1730-talet. Vid en snabb koll av Almqvists dombokssammandrag 1733 - 1736 verkar det finns åtminstone tre husbönder med namnet Halvar i Gräsmark. Halvar Halvarsson i Norra Forsnäs, Halvar Larsson i Långejanstorp och Halvar Persson i Södra Västerrottna - kan någon av dessa vara far till soldaten Nils H:son Koppfeldt?