NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-15

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-15
Skrivet av: Ann-Christin Larsson skrivet 2001-08-08, 15:40
Hej Torsten!
 
Jag vet tyvärr inget om dina släktingar i Smedseröd.
Men följand kan man läsa om Smedseröd i rapporten - Stenungsunds kommuns kulturminnesvårdprogram,sidan 57:
 
VI. SMEDSERÖD, UCKLUM SOCKEN
 
Beskrivning
 
Området ligger i sydvästra delen av Ucklums socken.
Lämningar finns från förhistorisk tid i form av gravfält och stensättningar. I områdets norra del har fossil åkermark konstaterats. Belägg finns för att området runt Smedseröd brukats under medeltiden och de äldre namnet är Presstorp (Pottebacken) antyder förekomst av tidig tegeltillverkning. Långt in på 1900-talet fanns här ett tegelbruk. Området innehåller stora värden från naturvårdssynpunkt och här finns en skyddad ek benämnd Bellmanseken. Naturminne enligt ?13 Naturvårdslagen.
 
Gården Smedseröd har blivit känd som tingsplats och gästgiveri. År 1685 flyttades denna verksamhet hit och fungerade fram till 1938, då tingsfunktionerna förlades till Stenungsund. Samtidigt lades gästgiveriet ned.
Såväl manbyggnad som tingshus är uppförda år 1859. På gårdsplanen fanns fram till 1938 en arrestlokal. Ett stort antal magasin och uthus fanns till gården. Samtliga byggnader är i trä och mycket välbevarade.
 
Motivering
 
Området speglar en viktig del i kommunikationsväsendet och lagstiftningens roll i Inland. Smedseröd har under en lång tid varit en samlingsplats och kontaktplats för allmogen. Spår finns även från tidig odling och bebyggelse.
..............................................
 
På nästa sida i samma bok, sidan 58, finns en områdeskarta över Smedseröd, Ucklum socken.
På sidan 59, visas två fotografier. Med bildtexterna:  
Smedseröds gästgiveri och tingshus uppförda år 1859.  
och  
Tingshusets välbevarade fasad mot gården.  
 
Kulturminnesvårdsprogram - Stenungsunds kommun; rapporten är utgiven i bokform foli. med hårda pärmar och tryckt år 1988, förordet i boken är undertecknat i december 1985 av bl.a. kommunalråd Henning Svensson.
 
Vänliga hälsningar
Anki