NULL Skriv ut sidan - Fryksände

Anbytarforum

Titel: Fryksände
Skrivet av: Kenneth Bergman skrivet 2016-03-13, 18:34
Hej, Tänkte om Anders Olofsson 1620-1694, gift med Katarina Mårtensdotter Höffner.
Postat i ett inlägg lördagen 12 mars 2016 - 14:57
--  
Hans föräldrar är väl Olof Toresson 1590-1658 och Valborg Knutsdotter???
Olof Toresson i Långerud ägde 1/6 i Vadje (värde 66 1/3 rd) och 1/2
Vadjetorp (50 rd) samt med sin hustru Valborg Knutsdotter 1/10 i Östmark,
för vilken sistnämnda lott de upptagit torpet Långerud (100 rd), vari sonen
Anders ensam äger hälften.
 
Denne behåller Långerud, och hans bröder Per, Jon, Knut, Börje och Tore  
delar lotterna i Vadje och Vadjetorp samt tar lösen för sina andelar i 1/2 Långerud.
Arvet efter fadern blir alltså 27 rd 34 1/2 öre smt på var och en. Anders har  
redan börjat betala Jons barn, och Per Olofsson har betalt en del till fadern,  
vilket räknas honom till godo.
1658 ht  
--
Däremot så har modern en dotter Karin Nilsdotter från ett tidigare äktenskap, hon är gift med Björn Nilsson i Östmark.
Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700  
Gunnar Almqvist:
--  
Björn Nilssons barn i Östmark kräver av Anders Olofsson i Långerud
Björns hustrus Karin Nilsdotters rättighet i Långerud till ett värde av 3 1/2 rd.
 
Karin var halvsyster till Anders Olofsson.  Denne uppvisar fastebrev av 1661
på Långerud och uppger att hans svåger Björn för sin hustrus lott fått en teg i
bolbyn.
1693 ht 51
--
Anders Olofsson i Långerud intygar att sal. Per Björnsson i Östmark på
sitt yttersta sagt sig ha lämnat sin broder Jon Björnsson i Persby 15 1/3 rd för
dennes jord i Östmark. Per Bondesson vill nu på sina styvbarns vägnar tillträ-
da jorden, vilket dock bestrides av Jons barn. Rätten beslutar att eftersom
inget säkert köp kan bevisas skall pengarna återbetalas. Dessutom skall sal.
Björn Nilssons arvingar sammanträda för att skifta arvet i Östmark, Bergsäng,
Bada och Puranstorp.
1688 ht
--
Björn Nilsson i Östmark och hans sal. hustru Karin Nilsdotters barn äger
1/4 ib på 1/12 när som ägs av Klemet Eriksson ib.  
Björn har köpt av Jöns Larsson och Karin Larsdotter deras lott för 20 rd.  
Dessutom har hans första hustru, nämnda Karin Nilsdotter, genom bakarv ärvt en lott.
1680 ht 34
--
Anders Olofsson i Långerud betalar för att få slut på klander från syskonens  
sida ytterligare 16 rd till Per i Vadjetorp, Börje i Kollerud, Knuts barn i
Vadje, Jons barn i Backetorp samt Tore.  
Björn i Östmark skall ha 4 rd för sin hustrus andel i Långerud, såvida han ej fått  
nog ersättning inne i gården.
1660 ht  
--
 
(Meddelandet ändrat av alexis 2016-03-13 18:36)