NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2010-06-01

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2010-06-01
Skrivet av: Leif Bernhard Åhgren skrivet 2010-02-03, 12:07
Hej Jan Erik, Elisabeth och Björn!
Jag återkommer till min fråga ovan ang Per Thoresson och hans ev mord.
Jag vände mej till Värmlandsarkiv och fick följande svar:
 
Tyvärr finns inte det Urtima Tinget 1817 för Älvdals Häradsrätt från 1817 bevarat - och detta innebär då också att man tyvärr inte kan läsa om den dom det gäller.
 
Uttrycket ”ställd under framtiden” innebär troligen att domstolen i det Urtima Tinget 1817 kommit fram till att Per Thorsson var ”ansedd groft vållande till mord” men att det (av olika skäl) vid detta rättegångstillfälle inte gick att bevisa detta.  
Och  därför kunde Per vid detta tillfälle inte heller straffas för mord. Per Thorsson blev då istället som det hette ”ställd under framtiden” vilket innebar att han inte frikändes från misstanken om vållande till grovt mord men att målet tills vidare lades ner för att tas upp igen, om nya omständigheter/bevis skulle tillkomma i fallet.
(Nu gällande svensk lag tillåter dock inte denna rättegångsmetod. Nu blir man antingen frikänd eller förklarad skyldig.)
 
Uttrycket ”Bör ur mt” innebar troligen att Per Thoresson borde tas bort ur kommande års mantalslängd - alltså att han då skulle bli befriad från mantalspenningen. Män över 60 år (s.k. överåriga män) blev befriade från mantal. Och år 1837 var ju Per Thoresson över 60 år. På denna tid kunde man även bli befriad från mantal (tas ur mantal) på grund av fysiska eller psykiska handikapp. Även fattigdom kunde vara grund för att bli mantalsbefriad (ur mantal)
Vänliga hälsningar
Leffe B