NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2010-06-01

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2010-06-01
Skrivet av: Jan-Erik Björk skrivet 2010-01-29, 12:14
Hej Kaj
 
Javisst nedtecknade Gottlund de finska släktnamnen. Det gjorde han bl.a. i husförhörslängderna vid sin resa 1821 i Värmland och Norge. Nedteckningarna gällde husförhörslängderna för socknarna Dalby, Gräsmark, Fryksände, Norra Ny och Östmark.
 
Så vitt jag vet har de flesta av dessa husförhörslängder getts ut av Företaget Veidarvon (Anna Forsberg och Niclas Persson).  
 
De bör väl kunna beställas från Veidarvon eller lånas via något bibliotek eller köpas vid Torsby Finnkulturcentrum.
 
hälsar  Jan-Erik Björk