NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2010-01-05

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2010-01-05
Skrivet av: Björn Sonesson skrivet 2010-01-04, 14:13
Genlines beteckning AI:15B är inaktuellt och är från rullfilmernas tid på 1960-talet. Arkivinstitutionerna använder numera sig av nya beteckningarna för några av arkivbildarnas (församlingarna) arkiv. Bl.a. har husförhörslängderna för Ekshärad omnumrerats i och med att man slopade delnumrering av t.ex. år 1845-50 i 15A och 15B och gick över till strikt numerisk följd, i detta fall AI.21 och AI:22.  
 
Nu ska det finnas en funktion i Genline - översättningstabell? - mellan de olika beteckningarna? Det kan väl inte uteslutas helt att Riksarkivet i framtiden gör någon ändring igen?  
 
Men detta resonemang visar att frågeställaren om det är möjligt, bör redovisa vilka år som husförhörslängden gäller för att undvika onödigt merarbete!!!  
 
mvh Björn