NULL Skriv ut sidan - Älvkarleby

Anbytarforum

Titel: Älvkarleby
Skrivet av: Tommy Frisk skrivet 2016-02-07, 20:50
Hej Björn!
Nja, någon bruksingenjör är jag inte,utan bara en bruksing. Så som född och uppvuxen i Älvkarleö bruk så är man då en bruksing här i trakten. (Öns bruk är en äldre benämning på Älvkarleö bruk). Olof den förste känner jag inte till något om, annat än att han dök upp som sonen Olofs far, och det är denne son som jag känner till en del om. Jag låter sonen Olof själv berätta: Berättelser om min lefnad, skrifna vid 77 års ålder, för att läsas efter min död, endast af mine anhörige. Jag blef född vid öns bruk i Elfkarleby socken uti upland den 30 januari 1774, icke 1775 som i Tuna kyrkobok finnes vara af misstag antecknadt som mitt födelseår. Då jag fant detta misstag begärde jag en förteckning af orgelnisten och kyrkoskrifvaren Tranberg i elfkarleby socken, öfver mitt och mine syskons födelseår, den jag och erhöll, men då den ej var utgifven som attest så blef ej någon ändring gjord i Stora Tuna Kyrkobok, utan står ännu 1775. Mine föräldrar voro: min Fader Byggmästaren Olof Forsgren född vid Öns Bruk den 18 Dec. 1740, död i Medelpad på Stornäset d. 11 Januari 1813, min Moder Chatarina Mälstadius född i Öster löfsta d. 4 Julii 1737, död i Norrala Socken uti Helsigland.  Detta var ett utdrag ur hans memoarer och jag hoppas att Olof förlåter oss icke anhöriga som ändå läst detta.  
M.v.h Tommy.