NULL Skriv ut sidan - Skederid

Anbytarforum

Titel: Skederid
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2014-06-23, 13:18
Mor och dotter flyttade 1811 till Valö där modern gifte sig 19/7 1812 med avskedade båtsmannen och änklingen Hans Karman (1763-1815).
Valö C:2 (1795-1837) Bild 166 (AD)
Valö AI:5 (1807-1812) uppslag 81  
Valö AI:6 (1812-1818) uppslag 84
 
Maja Stina utflyttad till Söderby 1822, modern till Norrtälje 1826 med dottern Brita f. 1814:
Valö AI:7 (1819-1825) uppslag 10
 
Hittar inte Greta Mattsdotter Karman i familjeregistret i Norrtälje AI:8 men hon finns inflyttad i Skederid 1826, från Valö:
Skederid AI:11 (1827-1832) uppslag 120
 
Änkan Greta Mattsdotter Karman gifte sig 20/12 1829 med brofogden och änklingen Anders Gullstedt (1771-1831):
Skederid CI:4 (1819-1850) uppslag 67
Skederid AI:11 (1827-1832) uppslag 27  
 
Dottern Maja Stina Petersson gift 29/12 1830 med slaktarbetjänten Carl Johan Wärnqvist:
Skederid CI:4 (1819-1850) uppslag 68  
 
Troligen hette Maja Stinas far Per/Peter så att hon hade patronymikon Per- eller Petersdotter, senare (i Stockholm?) ändrat till Petersson.
 
Det Husby som avses är förmodligen Husby-Sjuhundra (f d Husby, Husby-Lyhundra) i samma härad som Skederid.
 
I husförhörslängderna uppges Greta Mattsdotter född 1781 i Alunda - är det säkerställt att Greta/Margareta f. 1780 är rätt person?