NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2001-05-23

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2001-05-23
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2000-07-18, 13:30
Lite mer om Abraham Hülphers Bellinus-anknytning
 
1. ABRAHAM DANIELSSON-HÜLPHERS 50:361. Född  
torsdag 31/3 1704 i Hedemora, W [Johan Danielsson  
Hülpher]. Död 66 år gammal måndag 26/11 1770 i S:t  
Ilian, Västerås, U [SvÄ 5:273+Holger Olsson].  
Handlare och rådman i Västerås, 5 ggr riksdagsman.
 Ur Västerås Stadsbiblioteks handskrift, signum  
BE. Anteckningsbok av Johannes Hülpher  
Danielsson, född 1698, död 1729. Sedermera av  
Brodern Abraham H Danielsson uti Västerås, född  
1704, död 1767.: År 1704 den 31 mars blev min  
kära broder Abraham född uti Hedemora. 1734 den  
27 november klockan 8 om aftonen blev min son  
Abraham född.
 Ur Östra Bergslagens Bergmästardöme. AIac:7  
(1756) s.297-301. ABRAHAM HILFERDT i Westerås.  
(Far 2, Mor 3)
Gift 1° torsdag 13/11 1729 i Västerås, U med
KRISTINA WESTDAHL 50:362. [SvÄ 5:273+Holger  
Olsson]. Född 1711 i Hedemora?, W [Sv Ättartal  
5:273]. Död ca 56 år gammal 1767 i Västerås, U [Sv  
Ättartal 5:273]. Handlarhustru.
Gift 2° torsdag 24/11 1768 i Köping, U med ANNA
KRISTINA KÄLLSTRÖM 50:363. [SvÄ 5:273+Holger  
Olsson]. Född troligen onsdag 6/10 1725 i Gävle, X  
[Holger Olsson]. Död 69 år gammal onsdag 31/12  
1794 i S:t Ilian, Västerås, U [Holger Olsson].  
Handlar-och rådsmanshustru.
 
I
2. f
DANIEL JOHANSSON-HÜLPHERS 50:334. Född onsdag 8/6  
1670 i Hedemora, W [Sv Ättartal 5:273+Johan  
Danielsson Hülpher]. Död 58 år, kl 23.15 lördag  
13/1 1728 i Kristine, Falun, W [Johan Danielsson  
Hülpher]. Begravd tisdag 16/1 1728 i Falu kyrka,  
Falun, W [Ny Sv Släktbok s.328]. Hattstofferare i  
Hedemora och 1724 i Falun.
 Ur Västerås Stadsbiblioteks handskrift, signum  
BE. Anteckningsbok av JOHANNES HÜLPHER  
DANIELSSON, född 1698, död 1729. Sedermera av  
BRODREN ABRAHAM H DANIELSSON uti Västerås, född  
1704, död 1767.: År 1676 den 14 september är min  
kära MODER KATARINA TORPHENSIS, född i Onsvi.
 År 1670 den 8 juni är min kära FADER DANIEL  
HÜLPHER född i Hedemora, 1728 natten mellan den 13  
och 14 juni klockan trekvart mot tolv avsomnade  
min sal. käre FADER i Falun natten efter torsdagen  
och söndagen påföljande begrovs han i Falu kyrka.  
(Barn 1, Far 4, Mor 5)
Gift torsdag 11/11 1697 i Hedemora, W med KATARINA
PETERSDOTTER-TORPENSIS 50:333. [Vs Herdaminne  
III:1 s.713+H Olsson]. Se 3.
 
3. m
KATARINA PETERSDOTTER-TORPENSIS 50:333. Född  
torsdag 14/9 1676 i Odensvi, U [Johan Danielsson  
Hülpher]. Död 69 år gammal söndag 8/9 1745 i  
Västerås, U [Vs Herdaminne III:1 s.713+H Olsson].  
Begravd i Västerås Domkyrka, Västerås Domkyrko, U  
[Ny Sv Släktbok s.328]. Prästdotter i Hedemora och  
hattstofferarhustru där och i Falun. Madame.
 Ur Västerås Stadsbiblioteks handskrift, signum  
BE. Anteckningsbok av JOHANNES HÜLPHER  
DANIELSSON, född 1698, död 1729. Sedermera av  
Brodern ABRAHAM H DANIELSSON uti Västerås, född  
1704, död 1767.: År 1676 den 14 september är min  
kära moder KATARINA TORPHENSIS, född i Onsvi.  
(Barn 1, Far 6, Mor 7)
 
 
II
4. ff
JOHAN HANSSON-HILPHER-HÜLPHERS 50:130. Född 1638 i  
Nyköping, D [Sv Biogr Lex 19 s.538-539+Johan  
Danielsson Hülpher]. Död om aftonen mellan  
7/5-måndag 8/5 1682 i Hedemora, W [Johan  
Danielsson Hülpher]. Begravd ca 44 år gammal ../5  
1682 Hedemora, W [LI:6 1677-1699 s.49]. Stålsmed?  
Borgare i Hedemora 1667.
 Anges felaktigt vara gift 1668 i Sv Ättartal  
5:272!
  (Barn 2, Far 8, Mor 9)
Gift söndag 25/10 1663 i Davidshyttan, Hedemora, W  
med MARGARETA DANIELSDOTTER 50:323. [E:1  
1660-1725]. Se 5.
 
5. fm
MARGARETA DANIELSDOTTER 50:323. Född 1640 i  
Hedemora, W [Sv Ättartal 5:272]. Död 56 år gammal  
1716 Hedemora, W [Sv Ättartal 5:272]. Borgarhustru  
i Hedemora.
 Anges felaktigt vara gift 1668 i Sv Ättartal  
5:272!
 
 Ur Hedemora vigselbok: den 25 Octob: 1663 wigdes  
M:r JAHAN HANSON STÅLSMEEDH.
 
 Ur Hedemora vigselbok: 5/10 1684 wigdes ANDERS  
MATTZON ifrån Dawedzhyttan.
 (Barn 2, Far 10, Mor 11)
Gift 2° söndag 5/10 1684 i Hedemora, W med ANDERS*
MATSSON-SANDELL 50:339. [E:1 1660-1725]. Död 1696  
i Hedemora, W [Sv Ättartal 5:272]. Borgare i  
Hedemora.
 
6. mf
PETER PETERSSON-TORPENSIS 50:332. Född onsdag 23/6  
1647 i Åbo, Finland [Holger Olsson]. Död måndag  
11/9 1711 i Hedemora, W [Holger Olsson].  
Komminister i Hedemora.
 Ur Hedemora vigselbok: 19/9 1672 Petrus Petri  
Torpensis widh Turboo. (Barn 3, Far 12, Mor 13)
Gift torsdag 19/9 1672 Hedemora, W med ELISABET
MARIA ANGERSTEIN 50:987. [E:1 1660-1725]. Se 7.
Barn
 KATARINA PETERSDOTTER-TORPENSIS 50:333. Se 3.
 
7. mm
ELISABET MARIA ANGERSTEIN 50:987. Född ca  
1652-1653 i Turbo, Hedemora, W [Holger Olsson].  
Död söndag 27/2 1732 i S:t Ilian?, Västerås, U  
[Holger Olsson]. Präst i Odensvi i Västmanland.
 Ur Hedemora vigselbok: 19/9 1672 Petrus Petri  
Torpensis widh Turboo. (Barn 3, Far 14, Mor 15)
 
 
III
8. ff f
HANS REINHOLDSSON-HILPHER-STÅLSMED 50:71. Född ca  
1612-1613 i Schmalkalden, Tyskland [Sv Biogr Lex  
19, s.538-539+C:3]. Död 74 åhr gammal ../3 1687 i  
Kvarnbacken, Lindesberg, T [C:3 1677-1707].  
Begravd Feria 4te Pasch (fjärde dag påsk) onsdag  
30/3 1687 i Lindesberg, T [C:3 1677-1707].  
Stålsmed.
 (Barn 4, Far 16, Mor 17)
Gift 1° 1637 i Nyköpings Västra, Nyköping, D med
OKÄND 50:240. [LII:1 (1628-1653)]. Se 9.
Gift 2° onsdag 18/8 1669 i Hedemora, W med OKÄND  
50:241. [E:1 1660-1725]. Född ca 1636-1637 i  
Hedemora?, W? [C:3 1677-1707]. Död 58 åhr gammal  
../5 1695 i Kvarnbacken, Lindesberg, T [C:3  
1677-1707]. Begravd wäster på kyrckegården fredag  
31/5 1695 i Lindesberg, T [C:3 1677-1707].  
Stålsmedshustru i Hedemora och Kvarnbacken i  
Lindesberg.
 
9. ff m
OKÄND 50:240. Född ca 161. i Nyköping?, D?. Död  
../11 1668 i Davidshyttan, Hedemora, W [Hedemora  
vigselbok]. Smedshustru i Davidshyttan i Hedemora  
och Kvarnbacken i Lindesberg.
 
10. fm f
DANIEL 50:324. Född i Hedemora?, W?. Död  
Hedemora?, W? [Sv Ättartal 5:272]. (Barn 5)
Gift före 1640, ca 163. Hedemora?, W? med KATARINA
ANTONSDOTTER-ANTONII 50:325. [Sv Ättartal 5:272].  
Se 11.
Barn
 MARGARETA DANIELSDOTTER 50:323. Se 5.
 
11. fm m
KATARINA ANTONSDOTTER-ANTONII 50:325. Född  
1600-1620, ca 161. i Hedemora?, W? [Sv Ättartal  
5:273]. Död Hedemora?, W? [Sv Ättartal 5:273].  
Levde som svärmor 1667 på Åsen i Hedemora, W [AI:1  
1667]. (Barn 5, Far 22, Mor 23)
 
12. mf f
PER (PETER) PERSSON-TORPENSIS 50:331. Född 1611 i  
Oksta, Torpa, U [Vs Herdaminne II:1 s.826+H  
Olsson]. Död torsdag 24/4 1679 i Odensvi, U [Vs  
Herdaminne II:1 s.826+H Olsson]. Kyrkoherde. (Barn  
6, Far 24, Mor 25)
Gift med KATARINA STEFANSDOTTER-BELLINA 50:330.  
[Sv Ättartal 5:273]. Se 13.
Barn
 PETER PETERSSON-TORPENSIS 50:332. Se 6.
 
13. mf m
KATARINA STEFANSDOTTER-BELLINA 50:330. Född ca  
161. i Husby, W [Vs Herdaminne II:1 s.826+H  
Olsson]. Död söndag 6/6 1675 i Odensvi, U [Vs  
Herdaminne II:1 s.826+H Olsson]. Kyrkoherdinna.  
(Barn 6, Far 26, Mor 27)
 
14. mm f
ANDERS ANGERSTEIN 50:859. Född fredag 7/10 1614 i  
Benneckenstein, Harz, Tyskland [Holger Olsson].  
Död måndag 12/9 1659 i Turbo bruk, Hedemora, W  
[Holger Olsson+SBL I:s.790]. Brukspatron. (Barn 7,  
Far 28)
Gift 1° före 1639, ca 163. med OKÄND DANNENBERG  
50:989. [Holger Olsson]. Född ca 161. [Holger  
Olsson]. Död 1639 [Holger Olsson].
Gift 2° med ANNA KATARINA DOMS 50:988. Se 15.
Barn i giftermål nr 1
 ELISABET MARIA ANGERSTEIN 50:987. Se 7.
 
15. mm m
ANNA KATARINA DOMS 50:988. Född 1617 i Turbo bruk,  
Hedemora, W [Holger Olsson+SBL I:s.790]. Död  
tisdag 2/3 1675 Turbo bruk, Hedemora, W [Holger  
Olsson+SBL I:s.790]. Madame. (Barn 7)
 
 
IV
16. ff ff
REINHOLD HILPHER 50:72. Född  
(1563-1600)(1573-1593) ca 158. i Schmalkalden?,  
Tyskland?. Död efter 1659, ca 166. i Mickels på  
Davidshyttan, Hedemora, W [LI:6+Siv]. Stålsmed fr  
Schmalkalden, i Nyköping 1630, senare  
Davidshyttan?. Stålsmed? i Kvarnbacken? eller  
Vedevåg? i Lindesberg?.
  Tog namn i Hilpershausen, Sachsen-Coburg,  
Tyskland [Sv Ättartal 5:272]. Hilphershausen heter  
nu Hildburgshausen, Sachsen-Coburg, Tyskland.  
Flyttade ca 1630 från Schmalkalden, Tyskland  
[Brev]. Flyttade 1630 till Nyköping, D [Brev].  
Flyttade 1630 till Säter, W [Brev]. Flyttade ca  
163. till Nyköping?, D? [Brev].
 
22. fm mf
ANTON 50:326. Född 1560-1600, ca 158. i Västerås?,  
U? [Sv Ättartal 5:273]. Död i Hedemora?, W? [Sv  
Ättartal 5:273]. Biskopsson i Västerås. (Barn 11)
Gift med OKÄND BELLINUS 50:829. Se 23.
Barn
 KATARINA ANTONSDOTTER-ANTONII 50:325. Se 11.
 
23. fm mm
OKÄND BELLINUS 50:829. Född 1600-1625, ca 158. i  
Västerås?, U? [Sv Ättartal 5:]. Död i Hedemora?,  
W? [Sv Ättartal 5:]. (Barn 11, Far 46)
 
24. mf ff
PER LARSSON 50:991. Född i Oksta?, Torpa?, U. Död  
i Oksta, Torpa, U [Vs Herdaminne II:1 s.826+H  
Olsson]. Bonde i Oksta, Torpa, U. (Barn 12)
Gift med OKÄND OKÄND 50:992. Se 25.
Barn
 PER (PETER) PERSSON-TORPENSIS 50:331. Se 12.
 
25. mf fm
OKÄND OKÄND 50:992. Född ca 15.. i Östersäby,  
Torpa, U [Vs Herdaminne II:1 s.826+H Olsson]. Död  
i Oksta, Torpa, U [Vs Herdaminne II:1 s.826+H  
Olsson]. Bondhustru. (Barn 12)
 
26. mf mf
STEFAN OLOFSSON-BELLINUS 50:329. Född ca 156. i  
Gävle?, X? [Vs Herdaminne II:1 s.860+H Olsson].  
Död ../10 1629 i Husby, W [Vs Herdaminne II:1  
s.860+H Olsson]. Biskopsson i Västerås. (Barn 13,  
Far 52, Mor 53)
Gift 1599 i Stora Tuna, W med MARGARETA
OLOFSDOTTER 50:993. [Vs Herdaminne II:1 s.860+H  
Olsson]. Se 27.
Barn
 KATARINA STEFANSDOTTER-BELLINA 50:330. Se 13.
 
27. mf mm
MARGARETA OLOFSDOTTER 50:993. Född ca 15.. i Stora  
Tuna?, W [Vs Herdaminne II:1 s.860+H Olsson]. Död  
söndag 12/3 1648 i Husby, W [Vs Herdaminne II:1  
s.860+H Olsson]. Kyrkoherdinna. (Barn 13, Far 54,  
Mor 55)
 
28. mm ff
JOHAN FREDRIK* ANGERSTEIN 50:990. Född ca 15..  
[Holger Olsson]. (Barn 14)
Barn
 ANDERS ANGERSTEIN 50:859. Se 14.
 
 
V
 
46. fm mm f
OKÄND OLOFSSON-BELLINUS 50:830. (Barn 23, Far 92)
Barn
 OKÄND BELLINUS 50:829. Se 23.
 
52. mf mf f
OLOF STEFANSSON-BELLINUS 50:327. Född ca 154. i  
Prästgården, Bälinge, C [Vs Herdaminne I:1 s.362+H  
Olsson]. Död måndag 13/7 1618 i S:t Ilian,  
Västerås, U [Vs Herdaminne I:1 s.362+H Olsson].  
Biskop i Västerås. (Barn 26, Far 104)
Gift 1° ca 156. i Gävle, X med GAUDELINA/GÖLIN
OLOFSDOTTER 50:996. [Vs Herdaminne I:1 s.362+H  
Olsson]. Se 53.
Gift 2° tisdag 22/8 1598 i S:t Ilian, Västerås, U  
med MAGDALENA LARSDOTTER 50:997. [Vs Herdaminne  
I:1 s.362+H Olsson]. Född ca 15.. [Vs Herdaminne  
I:1 s.362+H Olsson]. Död 1607 i Stockholm, A [Vs  
Herdaminne I:1 s.362+H Olsson]. Biskopinna.
Gift 3° ../8 1608 i S:t Ilian, Västerås, U med
MARIA NILSDOTTER 50:998. [Vs Herdaminne I:1  
s.362+H Olsson]. Född ca 15.. [Vs Herdaminne I:1  
s.362+H Olsson]. Död 1627 i S:t Ilian, Västerås, U  
[Vs Herdaminne I:1 s.362+H Olsson]. Biskopinna.
Barn i giftermål nr 1
 STEFAN OLOFSSON-BELLINUS 50:329. Se 26.
 OKÄND OLOFSSON-BELLINUS 50:830.
 
53. mf mf m
GAUDELINA/GÖLIN OLOFSDOTTER 50:996. Född ca 15.. i  
Gävle?, X? [Vs Herdaminne I:1 s.362+H Olsson]. Död  
lördag 8/6 1594 i S:t Ilian, Västerås, U [Vs  
Herdaminne I:1 s.362+H Olsson]. Biskopinna. (Barn  
26)
 
54. mf mm f
OLOF KNUTSSON/CANUTI-HELSINGIUS 50:994. Född ca  
15.. i Bollnäs, X [Vs Herdaminne II:1 s.702+H  
Olsson]. Död 1607 i Stora Tuna, W [Vs Herdaminne  
II:1 s.702+H Olsson]. Kyrkoherde. (Barn 27)
Gift med MALIN (MAGDALENA) HARALDSDOTTER 50:995.  
Se 55.
Barn
 MARGARETA OLOFSDOTTER 50:993. Se 27.
 
55. mf mm m
MALIN (MAGDALENA) HARALDSDOTTER 50:995. Född ca  
15.. Död 1619 i Stora Tuna, W [Vs Herdaminne II:1  
s.702+H Olsson]. Kyrkoherdinna. (Barn 27)
 
 
VI
92. fm mm ff
OLOF STEFANSSON-BELLINUS 50:327. Anförlust, se 52.
 
104. mf mf ff
STEFAN ANDERSSON/ANDREAE 50:328. Född ca 15.. i  
Västerås?, U? [Fant o. Låstbom Herdam s.213+H  
Olsson]. Död 1583 i Prästgården, Bälinge, C [Fant  
o. Låstbom Herdam s.213+H Olsson]. Kontraktsprost  
i Bälinge 1543-1552. (Barn 52)
Barn
 OLOF STEFANSSON-BELLINUS 50:327. Se 52.