NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-04

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-04
Skrivet av: Arne Forsman skrivet 2001-12-14, 13:43
Hej Carl-Evert m fam!
Hjärtligt tack för de mycket värdefulla upplysningarna jag fått.  
Men som vanligt ger ett bra svar ofta upphov till många nya frågor.
Men först vill jag rätta ett fel i mitt inlägg under Alunda (C).
J J Herou var Landskamrerare och bosatt i Vallby i Hagby (C) åtminstone under tiden 1808 - 1824.
och inte i Ramsta (C).
Johan Jacob Herou fick tre barn med Augusta Wahlberg under tiden i Hagby (C)enl mina anteckningar.
Men kanske jag läst fel i kyrkboken för Hagby (C).
Ska det vara Augusta Hallberg?
Det är inte bara den vanliga svårigheten med de stora bokstäverna utan kyrböckerna i Hagby (C) är dessutom skadade.
Hagsta sn, kan det vara Hagby (C)?
Var ligger Uddnäs?
Vad kan menas med laga avvittring?
Med vänliga hälsningar
Arne Forsman