NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2007-12-05

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2007-12-05
Skrivet av: Lars-Gunnar Sander skrivet 2000-03-21, 21:04
Åke Dahlström!
Boken gavs ut på författarens eget förlag. Han avled tyvärr förra sommaren. Men du kanske kan höra med Strängnäs kommuns reprocentral, där den är tryckt. På sid 215 står följande att läsa:
 
Siste soldaten för rote nr 623 Askare var Carl Fredrik Dahlström. Han var född Grönlund i Strängnäs 8/2 1862 och anställdes 28/11 1879. Längd 165 cm. Yrke skomakare. Avsked med underhåll vid gm 5/9 1905. Från 1/10 1905 utgick underhåll med 61 kr/år. Beloppet ökade 1/3 1920 till 100 kr och 1/3 1927 till 200 kr. Dessutom utgick ett tillägg jml SFS 283/1924 på 50 kr. Utbetalades under adress Grönlund. Vansö. I kommunalstämmoprotokoll är 25/3 1899 antecknat: Beslutades att enl skolrådets förslag, skolbidrag skulle lämnas till soldat Dahlströms två barn med 10 öre om dagen, som de under innevarande läsår bevista skolan, med skyldighet för barnens moder att sex gånger under året biträda med skolsalarnas skurning.