NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2013-07-07

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2013-07-07
Skrivet av: Martin Sunnqvist skrivet 2013-06-28, 15:04
Inga namn för Christopher Georgs föräldrar nämns i de handlingar jag har, tyvärr. Därför har jag sökt efter hans skrivelse, men inget arkiv från hertigens förvaltning verkar finnas bevarat. Jag har frågat ett antal tyska arkiv som skulle kunna vara aktuella, men inget av dem har något relevant material.
 
Jag bör kanske tillägga att namnet i de tyska handlingarna skrivs Georg Christoph Linda och Georg Christoph Linden. I en handling från den 2 maj 1744 skriver en Christoph Georg Linda als OberMst (Obermeister?) på skomakarskråets vägnar, men det kan inte vara vår Linde, eftersom han var 10 år då och ju blev mästare 1752. Däremot skulle det kunna vara en tänkbar fader. 1744 års brev skrevs under också av Johann Georg Linda och Johann Nicol. Linde. Det kan vara fråga om en skomakarsläkt - eller om obesläktade personer med samma efternamn.  
 
En fråga man bör fundera på är förstås om förskjutningen i namnens ordning Christopher Georg Linde/Georg Christopher Linde kan tyda på att det är fråga om två olika personer - eller rättare tre eftersom det finns en Christoph Georg Linda d.ä. att räkna med. Att det är samma person skulle i alla fall förklara att Christopher Georg Linde är mästare i Sverige utan att ha blivit det här, och jag har inte hittat något annat som tyder på att det skulle vara två olika personer. Såvida inte 18 års ålder skulle vara för ungt för att bli mästare i moderns verkstad?