NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2013-07-07

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2013-07-07
Skrivet av: Martin Sunnqvist skrivet 2013-06-19, 10:44
Christopher Georg Linde var f. 1734 i Pössneck, då i Sachsen, nu i Th?ringen. Se vigselnotis 12.10.1760 i Maria Magdalena, Stockholm (Stockholm Maria EI:3) när han gifte sig första gången med Anna Eva Hägerström.
 
Han gifte sig andra gången 8.7.1781 i Årdala (Årdala C:2) med Anna Holmberg, vilket jag har trott vara en felskrivning för Anna Söderberg men jag ser av Peter Petterssons inlägg ovan att jag får överväga det på nytt.
 
Christopher Georg Linde skrev i alla fall som skomakargesäll år 1752 till hertigen Frans Josias i Saalfeld och begärde tillstånd att få bli skomakarmästare utöver det antal mästare som skulle finnas i Pössneck. Fadern hade då dött, och modern hade övertagit hans ställning som mästare. Christopher Georg fick samma år det begärda tillståndet, på villkor att han inte bildade en egen verkstad utan arbetade i moderns. Jag har kopior från Stadtarchiv Pößneck (Stadtrath zu Pößneck, Acta Jud. die Erlangung der Meisterstellen bey den Schumacherhandwerke betreffend, de A:o 1744-1755, B.I.16.ee) och kan dela med mig av dessa till den som så önskar. Jag har inte fått någon klarhet i om hertigens arkiv är bevarat, så jag har inte kunnat spåra Christopher Georgs egen skrivelse utan bara handlingar där dess innehåll refereras.
 
Vad Christopher Georg Linde sedan gjorde efter det att han den 15 december 1752 avlade borgared i Pössneck till dess att han gifte sig i Stockholm år 1760 är oklart. Händelserna i Pössneck förklarar att han kallade sig mästare, och jag har inte återfunnit honom i några skråhandlingar i Stockholm. Titeln hovskomakare torde höra samman med att han var skomakare åt adeln enligt adelsprivilegierna, vilket innebar att han inte behövde tillhöra något skrå. Han finns nämligen inte i det kungliga hovets räkenskaper.
 
Sonen Peter Linde var smed i Västra Vingåker, d. 1816 på väg under flyttning från Västra Vingåker till Hässelby i Uppland (Lid C:1 s. 138).
 
Peter Linde hade en son Per Erik Persson (någon gång Linde), som var torpare i Vreta Kloster. Ett av hans barn var Carl Fredrik Petersson Lindohf, f. 12.3.1840 i Vreta Kloster (Vreta Kloster C:7 s. 607). Han justerade alltså namnet till Lindohf, oklart varför, och är stamfar för den släkten. Se under Övriga släkter, L, för en diskussion om den.