NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2013-07-07

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2013-07-07
Skrivet av: Camilla Eriksson skrivet 2011-11-29, 09:56
Under hösten har en bortglömd kyrkkista hittats i Lids församlingshus, som tidigare var socknens fattighus. En beskrivning av fyndet finns i SN* 4/11. I kistan fanns ett antal böcker, bl a en över socknens fattigvård vid 1800-talets mitt, en inventarieförteckning för fattighuset samt de enskilda fattighjonens tillhörigheter, redovisning av varje barn som hade skolplikt mfl böcker. När artikeln skrevs vad det oklart vad som skulle ske med böckerna.
 
 
* Lokaltidningen Södermanlands Nyheter