NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2013-07-07

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2013-07-07
Skrivet av: Camilla Eriksson skrivet 2010-12-15, 14:28
Hmmm. Jag var inne på att det rörde sig om en felskrivning då komministern i Lid hette Olaus Ringzelius (död 1729 20/2, Lid C:1) och enligt Hagströms herdaminne var förlofvad med en dotter till kkoh Josef Fogdonius i Trosa stad.
Av åtskilliga faddernotiser framgår dock att herr Olaus var gift med Christina Bergstedt.
Fadder 1726 12/1 i Lilla Lundby är dock monsieur Olaus Fougdonius i Währinge. Det är möjligt att han är identisk med kaplanssonen från Västerhaninge, men han skulle också kunna vara son till kyrkoherden Joseph Fogdonius från Trosa stad. Denne dog 1687, efterlämnades hustrun Elisabeth Olsdotter och många små barn. Med tanke på hustruns patronymikon så borde det finnas en Olof bland dessa.