NULL Skriv ut sidan - Seger, Lovisa

Anbytarforum

Titel: Seger, Lovisa
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2008-11-17, 00:09
Troligen denna flicka i Allmänna barnhusets rulla 1787:
 
Barnets förnamn: Lovisa  
Barnets efternamn: Seger  
Intagningsdatum: 1787-05-15  
Födelsedatum: 1779-09-07  
Ålder vid registreringen: 7 2/3  
Faderns förnamn: Jonas  
Faderns efternamn: Seger  
Anmärkningar fadern: stadssoldaten  
Anmärkningar modern: avl.  
Utlämningsdatum: 1787-06-25  
Utskrivningsnummer: 647  
Volymnummer: 10  
Inskrivningsnummer: 273  
 
Stockholms stadsarkiv kan lämna ytterligare uppgifter ur barnhusets arkiv, www.ssa.stockholm.se.