NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 09 mars, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 09 mars, 2011
Skrivet av: Allan Hansson skrivet 2007-03-17, 17:55
Jeanette, har du funderat på Carl Vilhelms mor, ogifta Amalia Fredrika Cederström, och hennes nanm? Hennes efternamn är högst förvånande. Cederström är ett adligt namn. Det har funnits en Cederström i Strömstad, nämligen Carl Cederström, stadsläkare i Strömstad 1868-1878. Carl Cederström var född 1830, och växte upp på säteriet Bråte i Segerstads socken i Värmland. Fadern  (generalmajor, friherre) var chef för Värmlands regemente.  
 
Man måste ju fråga sig om denne Carl Cederström eller någon släkting till honom - han hade åtminstone en bror - kunde ha något med Amalia Fredrika att göra. Visserligen kunde man byta  namn lite hur som helst, men jag tvivlar på att man fick ta ett adelsnamn.
 
Strömstad var en känd badort på den tiden, och Cederströmare från Värmland, eller Stockholm, där Carl Cederström bodde 1862, kunde mycket väl hålla till där sommartid. Går vi nio månader tillbaka från Amalia Fredrikas födelse, så hamnar vi på 5 augusti 1862, vilket är inom badsäsongen.
 
Jag säger inte att den oäkta Amalia Fredrika hade en adlig far, bara att hon hade samma efternamn som en adlig släkt, och att det kunde vara värt att undersöka hur hon fick det.