NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2014-08-14

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2014-08-14
Skrivet av: Karin Uhrvik skrivet 2014-07-26, 07:12
I registret till Kronotaxeringslängderna 1750 för Stockholm finns Magnus Schieder i LLÖ d.v.s. Ladugårdslandet övre.
 
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Register till kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AF/7 (1750). Finns hos SVAR
 
 
För Hedvig Eleonora församling saknas Död och begravningsböcker 1732-1755, men kyrkoräkenskaper finns och  1754-06-12 betalades för Magnus Scheders begravning.
 
Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper. Huvudböcker med verifikationer, SE/SSA/0006/L I aa/49 (1754), sid 39. Finns hos SVAR, ännu inte hos AD.
 
 
Skräddaren Magnus Schäder blev borgare i Stockholm 13 november 1721 eller 1722 (slarvigt antecknat av mig). Då sägs att han kommer från Småland och att fadern varit inspektor. Magnus är gift med en borgaränka med många små barn.
 
Handelskollegiet, SE/SSA/0147/AI/?