NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2012
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2012-01-01, 19:44
Hej Folke,
 
Och stort tack för detta!
 
Himla spännande alltsammans.
 
Kanske är det, som sagt, bara de danska (svårtillgängliga) källorna som kan leda detta vidare... ;-(
 
Men, om man tillåts spekulera: Kanske den unge Claus som tidigt blev föräldralös (den förmodade fadern Romel Brun i Vä dog väl omkring år 1543?) togs om hand av någon av hans systrar som flyttat till Bohuslän?
 
Kanske rentav systern Cecilia, gift med Knut Bildt - och detta möjligen skulle förklara släktens vapen (lilja över ros) som en variant på det gamla Bildt-vapnet (jfr uppgiften om släktskapet med landshövdingens husrtru ovan).
 
En annan tanke vore att Cecilia Brun tog sig an sina faderlösa brorsbarn efter Claus självmord, och det är detta samband med Bildtsläkten som traditionen bevarat?
 
Vad tror du om detta? Har du i din omfattande forskning någonstans stött på ett vapen med lilja och ros?
 
Sen måste jag rätta mig själv: det var rätteligen Torger Eriksson som med egen hand den 22 april 1629 undertecknade tullräkenskaperna för Marstrand. Hans sigill är svårtolkat, men innehåller ett tydligt T och ett E...
 
Möjligen värt att notera är att han inte kallar sig Brun - till skillnad från hans bror Claus (!) som redan år 1619 vid universitetet i Wittenberg kallar sig Claudius Brun.
 
Men kanske skämdes han mer över morfaderns självmord, det är ju inte omöjligt.
 
Beträffande Isak Tönnissen så har jag, efter att ha läst Nordströms anteckningar i Göteborgs landsarkiv, förstått det som att han var son till Tönnis Ulfsson i Tjuvkil.
 
Kan det stämma, tro?
 
Vad mer är egentligen känt om honom?
 
Och vilka andra källor tror du kan föra oss närmare svaret på gåtan?
 
Med varmt tacksamma och nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson