NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2012
Skrivet av: Folke Almegius skrivet 2012-01-01, 13:01
Hej Christian!
 
Enligt Eskil Oláns Marstrands historia hade Marstrand under 1500-talet och långt fram på 1600-talet två borgmästare samtidigt, vilkt f.ö. var vanligt i de flesta städer. En av dem ansvarade för rättskipningen som domare i rådstugurätten och kallades justitieborgmästare. Den andre hade hand om administrationen. Justitieborgmästaren måste ha juridisk utbildning och blev nog utsedd av högre myndighet. Han behöver inte ha varit mer än ca 25 år när han fick en sådan utnämning - och detta passar bra in på den Claus borgemester som nämns som död 1578. Den borgmästare som svarade för administrationen behövde säkert ha mer förankring och inflytande i staden - och var nog den som blev mest känd.  
 
Det är väl inte omöjligt att man i danska arkiv kan hitta domar från Marstrand fällda under 1570-talet vilket skulle ge mer upplysningar.
 
Jag har länge misstänkt att Clausdöttrarna växte upp hos en inflytelserik styvfader. Cecilias första gifte med Isak Tönnesson kan kanske ge någon ledtråd. Trots många söner efterlämnade hon ingen med namnet Claus vilket är anmärkningsvärt. Kanske var namnet ännu lite laddat - eller så har något barn med detta namn dött ung.
 
Folke Almegius